Các thống kê chung - AcSMalvxd

Tổng thời gian vào diễn đàn:
7 ngày, 16 giờ và 33 phút.
Tổng bài viết:
32.056 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
32.019 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

news of the week
9639 bài viết của thành viên 32056 bài viết (30.07%)
9639
Leckere Speisen
2594 bài viết của thành viên 32056 bài viết (8.09%)
2594
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1611 bài viết của thành viên 32056 bài viết (5.03%)
1611
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1587 bài viết của thành viên 32056 bài viết (4.95%)
1587
Schöne Bilder teilen
1561 bài viết của thành viên 32056 bài viết (4.87%)
1561
delicious food
1561 bài viết của thành viên 32056 bài viết (4.87%)
1561
BÁO CÁO THU CHI
1559 bài viết của thành viên 32056 bài viết (4.86%)
1559
Món ngon
1526 bài viết của thành viên 32056 bài viết (4.76%)
1526
Đọc và suy ngẫm
1524 bài viết của thành viên 32056 bài viết (4.75%)
1524
Neue Nachrichten der Woche
1522 bài viết của thành viên 32056 bài viết (4.75%)
1522

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Hoạt động trợ giúp cá nhân
1611 bài viết trên mục 15623 bài viết (10.31%)
10,31%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1587 bài viết trên mục 15411 bài viết (10.30%)
10,30%
Món ngon
1526 bài viết trên mục 14924 bài viết (10.23%)
10,23%
BÁO CÁO THU CHI
1559 bài viết trên mục 15254 bài viết (10.22%)
10,22%
Đọc báo dùm bạn
1475 bài viết trên mục 14708 bài viết (10.03%)
10,03%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1514 bài viết trên mục 15114 bài viết (10.02%)
10,02%
Chia sẻ ảnh đẹp
1452 bài viết trên mục 14588 bài viết (9.95%)
9,95%
delicious food
1561 bài viết trên mục 15825 bài viết (9.86%)
9,86%
share nice pictures
1470 bài viết trên mục 15515 bài viết (9.47%)
9,47%
Món ngon
1461 bài viết trên mục 15430 bài viết (9.47%)
9,47%