Các thống kê chung - AcSMalvxd

Tổng thời gian vào diễn đàn:
9 ngày, 2 giờ và 17 phút.
Tổng bài viết:
32.745 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
32.708 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 1 bài viết (100%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 0 bài viết (0%)
  9
 • 0 bài viết (0%)
  10
 • 0 bài viết (0%)
  11
 • 0 bài viết (0%)
  12
 • 0 bài viết (0%)
  13
 • 0 bài viết (0%)
  14
 • 0 bài viết (0%)
  15
 • 0 bài viết (0%)
  16
 • 0 bài viết (0%)
  17
 • 0 bài viết (0%)
  18
 • 0 bài viết (0%)
  19
 • 0 bài viết (0%)
  20
 • 0 bài viết (0%)
  21
 • 0 bài viết (0%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

news of the week
10184 bài viết của thành viên 32745 bài viết (31.10%)
10184
Leckere Speisen
2734 bài viết của thành viên 32745 bài viết (8.35%)
2734
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1611 bài viết của thành viên 32745 bài viết (4.92%)
1611
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1587 bài viết của thành viên 32745 bài viết (4.85%)
1587
Schöne Bilder teilen
1563 bài viết của thành viên 32745 bài viết (4.77%)
1563
delicious food
1561 bài viết của thành viên 32745 bài viết (4.77%)
1561
BÁO CÁO THU CHI
1559 bài viết của thành viên 32745 bài viết (4.76%)
1559
Món ngon
1526 bài viết của thành viên 32745 bài viết (4.66%)
1526
Đọc và suy ngẫm
1524 bài viết của thành viên 32745 bài viết (4.65%)
1524
Neue Nachrichten der Woche
1523 bài viết của thành viên 32745 bài viết (4.65%)
1523

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Hoạt động trợ giúp cá nhân
1611 bài viết trên mục 27360 bài viết (5.89%)
5,89%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1587 bài viết trên mục 26970 bài viết (5.88%)
5,88%
BÁO CÁO THU CHI
1559 bài viết trên mục 26573 bài viết (5.87%)
5,87%
Món ngon
1526 bài viết trên mục 26206 bài viết (5.82%)
5,82%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1514 bài viết trên mục 26487 bài viết (5.72%)
5,72%
Chia sẻ ảnh đẹp
1452 bài viết trên mục 25627 bài viết (5.67%)
5,67%
delicious food
1561 bài viết trên mục 28818 bài viết (5.42%)
5,42%
Món ngon
1461 bài viết trên mục 27906 bài viết (5.24%)
5,24%
share nice pictures
1471 bài viết trên mục 29834 bài viết (4.93%)
4,93%
Neue Nachrichten der Woche
1523 bài viết trên mục 30950 bài viết (4.92%)
4,92%