Các thống kê chung - AcSMalvdzxc

Tổng thời gian vào diễn đàn:
9 ngày, 16 giờ và 15 phút.
Tổng bài viết:
36.711 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
36.432 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 7 bài viết (2%)
  0
 • 9 bài viết (3%)
  1
 • 14 bài viết (4%)
  2
 • 14 bài viết (4%)
  3
 • 16 bài viết (5%)
  4
 • 13 bài viết (4%)
  5
 • 13 bài viết (4%)
  6
 • 17 bài viết (5%)
  7
 • 14 bài viết (4%)
  8
 • 14 bài viết (4%)
  9
 • 15 bài viết (5%)
  10
 • 13 bài viết (4%)
  11
 • 14 bài viết (4%)
  12
 • 14 bài viết (4%)
  13
 • 15 bài viết (5%)
  14
 • 14 bài viết (4%)
  15
 • 14 bài viết (4%)
  16
 • 16 bài viết (5%)
  17
 • 14 bài viết (4%)
  18
 • 17 bài viết (5%)
  19
 • 15 bài viết (5%)
  20
 • 17 bài viết (5%)
  21
 • 10 bài viết (3%)
  22
 • 11 bài viết (3%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

news of the week
13677 bài viết của thành viên 36711 bài viết (37.26%)
13677
Leckere Speisen
2181 bài viết của thành viên 36711 bài viết (5.94%)
2181
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1675 bài viết của thành viên 36711 bài viết (4.56%)
1675
Món ngon
1651 bài viết của thành viên 36711 bài viết (4.50%)
1651
Schöne Bilder teilen
1632 bài viết của thành viên 36711 bài viết (4.45%)
1632
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1621 bài viết của thành viên 36711 bài viết (4.42%)
1621
Chia sẻ ảnh đẹp
1619 bài viết của thành viên 36711 bài viết (4.41%)
1619
BÁO CÁO THU CHI
1614 bài viết của thành viên 36711 bài viết (4.40%)
1614
Đọc báo dùm bạn
1614 bài viết của thành viên 36711 bài viết (4.40%)
1614
Neue Nachrichten der Woche
1582 bài viết của thành viên 36711 bài viết (4.31%)
1582

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Chia sẻ ảnh đẹp
1619 bài viết trên mục 14069 bài viết (11.51%)
11,51%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1675 bài viết trên mục 14581 bài viết (11.49%)
11,49%
Món ngon
1651 bài viết trên mục 14407 bài viết (11.46%)
11,46%
Đọc báo dùm bạn
1614 bài viết trên mục 14177 bài viết (11.38%)
11,38%
BÁO CÁO THU CHI
1614 bài viết trên mục 14709 bài viết (10.97%)
10,97%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1621 bài viết trên mục 15061 bài viết (10.76%)
10,76%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1581 bài viết trên mục 14858 bài viết (10.64%)
10,64%
news of the week
13677 bài viết trên mục 129940 bài viết (10.53%)
10,53%
Món ngon
1559 bài viết trên mục 14899 bài viết (10.46%)
10,46%
share nice pictures
1555 bài viết trên mục 14980 bài viết (10.38%)
10,38%