Các thống kê chung - AcSMalvdzxc

Tổng thời gian vào diễn đàn:
9 ngày, 20 giờ và 9 phút.
Tổng bài viết:
38.052 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
37.770 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 0 bài viết (0%)
  1
 • 0 bài viết (0%)
  2
 • 0 bài viết (0%)
  3
 • 0 bài viết (0%)
  4
 • 0 bài viết (0%)
  5
 • 0 bài viết (0%)
  6
 • 0 bài viết (0%)
  7
 • 0 bài viết (0%)
  8
 • 0 bài viết (0%)
  9
 • 0 bài viết (0%)
  10
 • 0 bài viết (0%)
  11
 • 0 bài viết (0%)
  12
 • 0 bài viết (0%)
  13
 • 0 bài viết (0%)
  14
 • 0 bài viết (0%)
  15
 • 0 bài viết (0%)
  16
 • 1 bài viết (100%)
  17
 • 0 bài viết (0%)
  18
 • 0 bài viết (0%)
  19
 • 0 bài viết (0%)
  20
 • 0 bài viết (0%)
  21
 • 0 bài viết (0%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

news of the week
14798 bài viết của thành viên 38052 bài viết (38.89%)
14798
Leckere Speisen
2372 bài viết của thành viên 38052 bài viết (6.23%)
2372
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1677 bài viết của thành viên 38052 bài viết (4.41%)
1677
Món ngon
1653 bài viết của thành viên 38052 bài viết (4.34%)
1653
Schöne Bilder teilen
1634 bài viết của thành viên 38052 bài viết (4.29%)
1634
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1623 bài viết của thành viên 38052 bài viết (4.27%)
1623
Chia sẻ ảnh đẹp
1621 bài viết của thành viên 38052 bài viết (4.26%)
1621
Đọc báo dùm bạn
1616 bài viết của thành viên 38052 bài viết (4.25%)
1616
BÁO CÁO THU CHI
1616 bài viết của thành viên 38052 bài viết (4.25%)
1616
Neue Nachrichten der Woche
1584 bài viết của thành viên 38052 bài viết (4.16%)
1584

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
1677 bài viết trên mục 26460 bài viết (6.34%)
6,34%
Chia sẻ ảnh đẹp
1621 bài viết trên mục 25592 bài viết (6.33%)
6,33%
Món ngon
1653 bài viết trên mục 26183 bài viết (6.31%)
6,31%
BÁO CÁO THU CHI
1616 bài viết trên mục 26549 bài viết (6.09%)
6,09%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1623 bài viết trên mục 27335 bài viết (5.94%)
5,94%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
1582 bài viết trên mục 26937 bài viết (5.87%)
5,87%
Món ngon
1561 bài viết trên mục 27878 bài viết (5.60%)
5,60%
delicious food
1576 bài viết trên mục 28792 bài viết (5.47%)
5,47%
Đọc báo dùm bạn
1616 bài viết trên mục 29973 bài viết (5.39%)
5,39%
share nice pictures
1562 bài viết trên mục 29801 bài viết (5.24%)
5,24%