Các thống kê chung - Gregorysaile

Tổng thời gian vào diễn đàn:
13 giờ và 31 phút.
Tổng bài viết:
18.563 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
18.550 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
18537 bài viết của thành viên 18563 bài viết (99.86%)
18537
share nice pictures
12 bài viết của thành viên 18563 bài viết (0.06%)
12
Schöne Bilder teilen
10 bài viết của thành viên 18563 bài viết (0.05%)
10
Neue Nachrichten der Woche
2 bài viết của thành viên 18563 bài viết (0.01%)
2
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1 bài viết của thành viên 18563 bài viết (0.01%)
1
Chia sẻ ảnh đẹp
1 bài viết của thành viên 18563 bài viết (0.01%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
18537 bài viết trên mục 416372 bài viết (4.45%)
4,45%
share nice pictures
12 bài viết trên mục 20817 bài viết (0.06%)
0,06%
Schöne Bilder teilen
10 bài viết trên mục 26238 bài viết (0.04%)
0,04%
Neue Nachrichten der Woche
2 bài viết trên mục 21349 bài viết (0.01%)
0,01%
Chia sẻ ảnh đẹp
1 bài viết trên mục 18684 bài viết (0.01%)
0,01%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
1 bài viết trên mục 19833 bài viết (0.01%)
0,01%