Các thống kê chung - Gregorysaile

Tổng thời gian vào diễn đàn:
5 ngày, 11 giờ và 5 phút.
Tổng bài viết:
38.700 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
38.687 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
38606 bài viết của thành viên 38700 bài viết (99.76%)
38606
share nice pictures
44 bài viết của thành viên 38700 bài viết (0.11%)
44
Schöne Bilder teilen
26 bài viết của thành viên 38700 bài viết (0.07%)
26
Neue Nachrichten der Woche
5 bài viết của thành viên 38700 bài viết (0.01%)
5
Hoạt động trợ giúp cá nhân
4 bài viết của thành viên 38700 bài viết (0.01%)
4
BÁO CÁO THU CHI
4 bài viết của thành viên 38700 bài viết (0.01%)
4
news of the week
4 bài viết của thành viên 38700 bài viết (0.01%)
4
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
3 bài viết của thành viên 38700 bài viết (0.01%)
3
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
2 bài viết của thành viên 38700 bài viết (0.01%)
2
Chia sẻ ảnh đẹp
1 bài viết của thành viên 38700 bài viết (0.00%)
1

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
38606 bài viết trên mục 806884 bài viết (4.78%)
4,78%
share nice pictures
44 bài viết trên mục 29672 bài viết (0.15%)
0,15%
Schöne Bilder teilen
26 bài viết trên mục 36433 bài viết (0.07%)
0,07%
Neue Nachrichten der Woche
5 bài viết trên mục 30804 bài viết (0.02%)
0,02%
BÁO CÁO THU CHI
4 bài viết trên mục 26433 bài viết (0.02%)
0,02%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
4 bài viết trên mục 27202 bài viết (0.01%)
0,01%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
3 bài viết trên mục 26347 bài viết (0.01%)
0,01%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
2 bài viết trên mục 26800 bài viết (0.01%)
0,01%
Chia sẻ ảnh đẹp
1 bài viết trên mục 25463 bài viết (0.00%)
0,00%
Món ngon
1 bài viết trên mục 27734 bài viết (0.00%)
0,00%