Các thống kê chung - Aazzzxanmz

Tổng thời gian vào diễn đàn:
10 giờ và 20 phút.
Tổng bài viết:
4.881 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
4.880 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 0 bài viết (0%)
  0
 • 34 bài viết (6%)
  1
 • 36 bài viết (6%)
  2
 • 35 bài viết (6%)
  3
 • 39 bài viết (7%)
  4
 • 30 bài viết (5%)
  5
 • 40 bài viết (7%)
  6
 • 32 bài viết (6%)
  7
 • 37 bài viết (7%)
  8
 • 34 bài viết (6%)
  9
 • 42 bài viết (8%)
  10
 • 19 bài viết (3%)
  11
 • 12 bài viết (2%)
  12
 • 14 bài viết (3%)
  13
 • 50 bài viết (9%)
  14
 • 51 bài viết (9%)
  15
 • 9 bài viết (2%)
  16
 • 11 bài viết (2%)
  17
 • 20 bài viết (4%)
  18
 • 10 bài viết (2%)
  19
 • 4 bài viết (1%)
  20
 • 0 bài viết (0%)
  21
 • 0 bài viết (0%)
  22
 • 0 bài viết (0%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

news of the week
3653 bài viết của thành viên 4881 bài viết (74.84%)
3653
Leckere Speisen
132 bài viết của thành viên 4881 bài viết (2.70%)
132
Hoạt động trợ giúp cá nhân
89 bài viết của thành viên 4881 bài viết (1.82%)
89
Schöne Bilder teilen
87 bài viết của thành viên 4881 bài viết (1.78%)
87
Món ngon
86 bài viết của thành viên 4881 bài viết (1.76%)
86
Neue Nachrichten der Woche
86 bài viết của thành viên 4881 bài viết (1.76%)
86
Đọc và suy ngẫm
85 bài viết của thành viên 4881 bài viết (1.74%)
85
Món ngon
85 bài viết của thành viên 4881 bài viết (1.74%)
85
Đọc báo dùm bạn
85 bài viết của thành viên 4881 bài viết (1.74%)
85
delicious food
84 bài viết của thành viên 4881 bài viết (1.72%)
84

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

news of the week
3653 bài viết trên mục 128267 bài viết (2.85%)
2,85%
Đọc báo dùm bạn
85 bài viết trên mục 14174 bài viết (0.60%)
0,60%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
89 bài viết trên mục 15059 bài viết (0.59%)
0,59%
Món ngon
85 bài viết trên mục 14406 bài viết (0.59%)
0,59%
Chia sẻ ảnh đẹp
82 bài viết trên mục 14068 bài viết (0.58%)
0,58%
Món ngon
86 bài viết trên mục 14896 bài viết (0.58%)
0,58%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
84 bài viết trên mục 14578 bài viết (0.58%)
0,58%
BÁO CÁO THU CHI
83 bài viết trên mục 14707 bài viết (0.56%)
0,56%
delicious food
84 bài viết trên mục 15282 bài viết (0.55%)
0,55%
Neue Nachrichten der Woche
86 bài viết trên mục 15651 bài viết (0.55%)
0,55%