Các thống kê chung - Aazzzxanmz

Tổng thời gian vào diễn đàn:
12 giờ và 40 phút.
Tổng bài viết:
5.093 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
5.080 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

Không có bài nào!

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

news of the week
3838 bài viết của thành viên 5093 bài viết (75.36%)
3838
Leckere Speisen
155 bài viết của thành viên 5093 bài viết (3.04%)
155
Hoạt động trợ giúp cá nhân
89 bài viết của thành viên 5093 bài viết (1.75%)
89
Schöne Bilder teilen
87 bài viết của thành viên 5093 bài viết (1.71%)
87
Neue Nachrichten der Woche
87 bài viết của thành viên 5093 bài viết (1.71%)
87
Đọc báo dùm bạn
86 bài viết của thành viên 5093 bài viết (1.69%)
86
Món ngon
86 bài viết của thành viên 5093 bài viết (1.69%)
86
Món ngon
85 bài viết của thành viên 5093 bài viết (1.67%)
85
Đọc và suy ngẫm
85 bài viết của thành viên 5093 bài viết (1.67%)
85
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
84 bài viết của thành viên 5093 bài viết (1.65%)
84

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

news of the week
3838 bài viết trên mục 402595 bài viết (0.95%)
0,95%
Hoạt động trợ giúp cá nhân
89 bài viết trên mục 28791 bài viết (0.31%)
0,31%
Món ngon
85 bài viết trên mục 27658 bài viết (0.31%)
0,31%
Chia sẻ ảnh đẹp
82 bài viết trên mục 27064 bài viết (0.30%)
0,30%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
84 bài viết trên mục 27940 bài viết (0.30%)
0,30%
BÁO CÁO THU CHI
83 bài viết trên mục 28001 bài viết (0.30%)
0,30%
Món ngon
86 bài viết trên mục 29407 bài viết (0.29%)
0,29%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
81 bài viết trên mục 28441 bài viết (0.28%)
0,28%
delicious food
84 bài viết trên mục 30353 bài viết (0.28%)
0,28%
Neue Nachrichten der Woche
87 bài viết trên mục 32554 bài viết (0.27%)
0,27%