Các thống kê chung - TomasSiz

Tổng thời gian vào diễn đàn:
4 giờ và 13 phút.
Tổng bài viết:
6.451 bài viết
Số chủ đề đã tạo:
6.434 chủ đề
Các mục thăm dò ý kiến đã tạo:
0 mục thăm dò ý kiến
Số lần tham gia bình chọn:
0 số phiếu bầu

Các bài gửi theo thời gian

 • 23 bài viết (4%)
  0
 • 22 bài viết (4%)
  1
 • 21 bài viết (4%)
  2
 • 21 bài viết (4%)
  3
 • 20 bài viết (4%)
  4
 • 21 bài viết (4%)
  5
 • 21 bài viết (4%)
  6
 • 23 bài viết (4%)
  7
 • 21 bài viết (4%)
  8
 • 22 bài viết (4%)
  9
 • 22 bài viết (4%)
  10
 • 23 bài viết (4%)
  11
 • 22 bài viết (4%)
  12
 • 22 bài viết (4%)
  13
 • 22 bài viết (4%)
  14
 • 21 bài viết (4%)
  15
 • 18 bài viết (3%)
  16
 • 23 bài viết (4%)
  17
 • 22 bài viết (4%)
  18
 • 22 bài viết (4%)
  19
 • 23 bài viết (4%)
  20
 • 21 bài viết (4%)
  21
 • 23 bài viết (4%)
  22
 • 21 bài viết (4%)
  23

Diễn đàn gử­i bài nhiều nhất

Leckere Speisen
5917 bài viết của thành viên 6451 bài viết (91.72%)
5917
Schöne Bilder teilen
52 bài viết của thành viên 6451 bài viết (0.81%)
52
Đọc và suy ngẫm
40 bài viết của thành viên 6451 bài viết (0.62%)
40
Neue Nachrichten der Woche
37 bài viết của thành viên 6451 bài viết (0.57%)
37
Hoạt động trợ giúp cá nhân
37 bài viết của thành viên 6451 bài viết (0.57%)
37
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
37 bài viết của thành viên 6451 bài viết (0.57%)
37
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
37 bài viết của thành viên 6451 bài viết (0.57%)
37
Món ngon
37 bài viết của thành viên 6451 bài viết (0.57%)
37
Đọc báo dùm bạn
37 bài viết của thành viên 6451 bài viết (0.57%)
37
delicious food
37 bài viết của thành viên 6451 bài viết (0.57%)
37

Diễn đàn tham gia nhiều nhất

Leckere Speisen
5917 bài viết trên mục 149803 bài viết (3.95%)
3,95%
Schöne Bilder teilen
52 bài viết trên mục 16416 bài viết (0.32%)
0,32%
Đọc báo dùm bạn
37 bài viết trên mục 12276 bài viết (0.30%)
0,30%
Món ngon
37 bài viết trên mục 12524 bài viết (0.30%)
0,30%
Chia sẻ ảnh đẹp
36 bài viết trên mục 12222 bài viết (0.29%)
0,29%
Góc thành viên- chào hỏi, chúc mừng, nhắn tin
37 bài viết trên mục 12666 bài viết (0.29%)
0,29%
Hoạt động trợ giúp cộng đồng
37 bài viết trên mục 12867 bài viết (0.29%)
0,29%
Món ngon
37 bài viết trên mục 12980 bài viết (0.29%)
0,29%
share nice pictures
37 bài viết trên mục 12988 bài viết (0.28%)
0,28%
BÁO CÁO THU CHI
36 bài viết trên mục 12733 bài viết (0.28%)
0,28%