Dien Dan - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
15.005
Tổng số bài viết đã đóng góp:
962.686
Tổng số chủ đề đã được tạo:
851.346
Tổng số các khu vực lớn:
3
Số thành viên đang trực tuyến:
184
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
289 - 23. Tháng Sáu 2018, 17:22:54
Tổng đăng nhập trong ngày:
213
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
15,44
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
427,11
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
377,71
Tổng số các nhóm diễn đàn:
15
Thành viên mới nhất:
ArthurOrire
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
10,41
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1:0

10 thành viên tích cực nhất

WaltexxrLiz
126.812
!!!Azamant
70.039
Aazxzzxandp
52.400
Rogerwap
43.155
!!!!Ajkpozssz
40.836
AcSMalvdzxc
37.207
Glennnom
36.766
AAaxzxzxddaz
35.511
AAaxzxzdda
34.117
AcSMalvxd
32.124

Thành viên khai phá chủ đề

WaltexxrLiz
80.613
!!!Azamant
70.038
Aazxzzxandp
52.398
Rogerwap
43.134
!!!!Ajkpozssz
40.834
AcSMalvdzxc
36.928
Glennnom
36.758
AAaxzxzxddaz
35.509
AAaxzxzdda
34.113
AcSMalvxd
32.087

Trực tuyến nhiều nhất

zipipojeka
47 ngày 16 giờ 42 phút
WaltexxrLiz
38 ngày 9 giờ 25 phút
AcSMalvdzxc
9 ngày 16 giờ 37 phút
AccSMalvx
9 ngày 1 giờ 43 phút
Aazxzzxandp
7 ngày 17 giờ 44 phút
AcSMalvxd
7 ngày 16 giờ 44 phút
Lestxfq14cerUnmag
5 ngày 19 giờ 21 phút
AAaxzxzxddaz
5 ngày 18 giờ 28 phút
!!!!Ajkpozssz
5 ngày 10 giờ 37 phút
!!!Azamant
5 ngày 4 giờ 35 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều
* 2018 851.292 962.566 34.533 289
Tháng Bảy 2018 256.757 280.651 8.564 268
Tháng Sáu 2018 176.371 225.877 14.640 289
Tháng Năm 2018 181.180 196.804 7.485 189
Tháng Tư 2018 93.278 104.119 2.595 155
Tháng Ba 2018 130.309 141.574 911 126
Tháng Hai 2018 13.397 13.541 284 116
Tháng Một 2018 0 0 54 18
* 2017 5 9 255 21
Tháng Hai 2017 0 0 50 19
Tháng Mười Một 2017 0 0 26 20
Tháng Mười 2017 0 0 34 21
Tháng Chín 2017 0 0 82 14
Tháng Tám 2017 5 9 62 9
Tháng Bảy 2017 0 0 0 10
Tháng Sáu 2017 0 0 0 4
Tháng Năm 2017 0 0 0 4
Tháng Tư 2017 0 0 0 8
Tháng Ba 2017 0 0 0 3
Tháng Hai 2017 0 0 1 7
Tháng Một 2017 0 0 0 8
* 2016 0 0 0 12
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Mười Một 2016 0 0 0 2
Tháng Mười 2016 0 0 0 4
Tháng Chín 2016 0 0 0 5
Tháng Tám 2016 0 0 0 12
Tháng Bảy 2016 0 0 0 6
Tháng Sáu 2016 0 0 0 5
Tháng Năm 2016 0 0 0 4
Tháng Tư 2016 0 0 0 4
Tháng Ba 2016 0 0 0 3
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Một 2016 0 0 0 4
* 2015 0 0 0 14
Tháng Hai 2015 0 0 0 6
Tháng Mười Một 2015 0 0 0 4
Tháng Mười 2015 0 0 0 5
2015-10-01 0 0 0 2
2015-10-02 0 0 0 2
2015-10-03 0 0 0 1
2015-10-04 0 0 0 1
2015-10-05 0 0 0 2
2015-10-06 0 0 0 2
2015-10-07 0 0 0 3
2015-10-08 0 0 0 3
2015-10-09 0 0 0 2
2015-10-10 0 0 0 2
2015-10-11 0 0 0 2
2015-10-12 0 0 0 1
2015-10-13 0 0 0 2
2015-10-14 0 0 0 5
2015-10-15 0 0 0 1
2015-10-16 0 0 0 1
2015-10-17 0 0 0 3
2015-10-18 0 0 0 2
2015-10-19 0 0 0 1
2015-10-20 0 0 0 2
2015-10-21 0 0 0 1
2015-10-22 0 0 0 1
2015-10-23 0 0 0 2
2015-10-24 0 0 0 1
2015-10-25 0 0 0 1
2015-10-26 0 0 0 1
2015-10-27 0 0 0 1
2015-10-28 0 0 0 2
2015-10-29 0 0 0 2
2015-10-30 0 0 0 2
2015-10-31 0 0 0 1
Tháng Chín 2015 0 0 0 11
Tháng Tám 2015 0 0 0 14
Tháng Bảy 2015 0 0 0 8
Tháng Sáu 2015 0 0 0 7
Tháng Năm 2015 0 0 0 8
Tháng Tư 2015 0 0 0 7
Tháng Ba 2015 0 0 0 10
Tháng Hai 2015 0 0 0 8
Tháng Một 2015 0 0 0 8
* 2014 0 0 0 11
Tháng Hai 2014 0 0 0 11
Tháng Mười Một 2014 0 0 0 10
Tháng Mười 2014 0 0 0 3
Tháng Chín 2014 0 0 0 4
Tháng Tám 2014 0 0 0 2
Tháng Bảy 2014 0 0 0 3
Tháng Sáu 2014 0 0 0 4
Tháng Năm 2014 0 0 0 5
Tháng Tư 2014 0 0 0 4
Tháng Ba 2014 0 0 0 5
Tháng Hai 2014 0 0 0 5
Tháng Một 2014 0 0 0 6
* 2013 7 16 0 6
Tháng Hai 2013 0 0 0 5
Tháng Mười Một 2013 0 0 0 5
Tháng Mười 2013 0 0 0 6
Tháng Chín 2013 0 0 0 4
Tháng Tám 2013 0 0 0 4
Tháng Bảy 2013 0 0 0 3
Tháng Sáu 2013 0 0 0 3
Tháng Năm 2013 0 0 0 3
Tháng Tư 2013 0 0 0 4
Tháng Ba 2013 0 0 0 4
Tháng Hai 2013 0 0 0 4
Tháng Một 2013 7 16 0 5
* 2012 59 117 22 7
Tháng Hai 2012 4 9 0 3
Tháng Mười Một 2012 1 1 0 1
Tháng Mười 2012 1 2 0 2
Tháng Chín 2012 5 8 2 6
Tháng Tám 2012 11 21 2 7
Tháng Bảy 2012 4 10 2 4
Tháng Sáu 2012 20 51 8 5
Tháng Năm 2012 13 15 8 4