Dien Dan - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
4.182
Tổng số bài viết đã đóng góp:
376.891
Tổng số chủ đề đã được tạo:
348.019
Tổng số các khu vực lớn:
3
Số thành viên đang trực tuyến:
95
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
186 - 15. Tháng Năm 2018, 11:12:29
Tổng đăng nhập trong ngày:
105
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
3,42
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
171,87
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
158,70
Tổng số các nhóm diễn đàn:
15
Thành viên mới nhất:
AaewdAnoky
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
5,73
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1:0

10 thành viên tích cực nhất

WaltexxrLiz
77.182
AcSMalvdzxc
31.709
AcSMalvxd
28.611
Rogerwap
25.411
AccSMalvx
23.071
Glennnom
19.098
AmAnsnxnz
16.216
!!!Azamant
12.140
WilliamSnody
8.498
Soyperly
7.792

Thành viên khai phá chủ đề

WaltexxrLiz
72.038
AcSMalvdzxc
31.430
AcSMalvxd
28.574
Rogerwap
25.398
AccSMalvx
22.913
Glennnom
19.095
AmAnsnxnz
15.899
!!!Azamant
12.131
WilliamSnody
8.472
Soyperly
7.319

Trực tuyến nhiều nhất

zipipojeka
40 ngày 14 giờ 22 phút
WaltexxrLiz
22 ngày 17 giờ 11 phút
AcSMalvdzxc
9 ngày 14 giờ 36 phút
AccSMalvx
8 ngày 22 giờ 34 phút
AcSMalvxd
7 ngày 16 giờ 22 phút
AmAnsnxnz
5 ngày 3 giờ 2 phút
Soyperly
2 ngày 14 giờ 19 phút
Uo9errycip
2 ngày 10 giờ 22 phút
Mazdaxvoyxas
1 ngày 16 giờ 33 phút
Vladimmirez
1 ngày 3 giờ 28 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều
* 2018 347.965 376.771 7.222 186
Tháng Năm 2018 110.981 117.537 3.378 186
Tháng Tư 2018 93.278 104.119 2.595 155
Tháng Ba 2018 130.309 141.574 911 126
Tháng Hai 2018 13.397 13.541 284 116
Tháng Một 2018 0 0 54 18
* 2017 5 9 255 21
Tháng Hai 2017 0 0 50 19
Tháng Mười Một 2017 0 0 26 20
Tháng Mười 2017 0 0 34 21
Tháng Chín 2017 0 0 82 14
Tháng Tám 2017 5 9 62 9
Tháng Bảy 2017 0 0 0 10
Tháng Sáu 2017 0 0 0 4
Tháng Năm 2017 0 0 0 4
Tháng Tư 2017 0 0 0 8
Tháng Ba 2017 0 0 0 3
Tháng Hai 2017 0 0 1 7
Tháng Một 2017 0 0 0 8
* 2016 0 0 0 12
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Mười Một 2016 0 0 0 2
Tháng Mười 2016 0 0 0 4
Tháng Chín 2016 0 0 0 5
Tháng Tám 2016 0 0 0 12
Tháng Bảy 2016 0 0 0 6
Tháng Sáu 2016 0 0 0 5
Tháng Năm 2016 0 0 0 4
Tháng Tư 2016 0 0 0 4
2016-04-01 0 0 0 3
2016-04-02 0 0 0 2
2016-04-03 0 0 0 1
2016-04-04 0 0 0 2
2016-04-05 0 0 0 1
2016-04-06 0 0 0 1
2016-04-07 0 0 0 2
2016-04-08 0 0 0 2
2016-04-09 0 0 0 3
2016-04-10 0 0 0 1
2016-04-11 0 0 0 2
2016-04-12 0 0 0 1
2016-04-13 0 0 0 1
2016-04-14 0 0 0 1
2016-04-15 0 0 0 2
2016-04-16 0 0 0 2
2016-04-17 0 0 0 1
2016-04-18 0 0 0 1
2016-04-19 0 0 0 3
2016-04-20 0 0 0 3
2016-04-21 0 0 0 1
2016-04-22 0 0 0 4
2016-04-23 0 0 0 2
2016-04-24 0 0 0 2
2016-04-25 0 0 0 3
2016-04-26 0 0 0 2
2016-04-27 0 0 0 2
2016-04-28 0 0 0 2
2016-04-29 0 0 0 2
2016-04-30 0 0 0 3
Tháng Ba 2016 0 0 0 3
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Một 2016 0 0 0 4
* 2015 0 0 0 14
Tháng Hai 2015 0 0 0 6
Tháng Mười Một 2015 0 0 0 4
Tháng Mười 2015 0 0 0 5
Tháng Chín 2015 0 0 0 11
Tháng Tám 2015 0 0 0 14
Tháng Bảy 2015 0 0 0 8
Tháng Sáu 2015 0 0 0 7
Tháng Năm 2015 0 0 0 8
Tháng Tư 2015 0 0 0 7
Tháng Ba 2015 0 0 0 10
Tháng Hai 2015 0 0 0 8
Tháng Một 2015 0 0 0 8
* 2014 0 0 0 11
Tháng Hai 2014 0 0 0 11
Tháng Mười Một 2014 0 0 0 10
Tháng Mười 2014 0 0 0 3
Tháng Chín 2014 0 0 0 4
Tháng Tám 2014 0 0 0 2
Tháng Bảy 2014 0 0 0 3
Tháng Sáu 2014 0 0 0 4
Tháng Năm 2014 0 0 0 5
Tháng Tư 2014 0 0 0 4
Tháng Ba 2014 0 0 0 5
Tháng Hai 2014 0 0 0 5
Tháng Một 2014 0 0 0 6
* 2013 7 16 0 6
Tháng Hai 2013 0 0 0 5
Tháng Mười Một 2013 0 0 0 5
Tháng Mười 2013 0 0 0 6
Tháng Chín 2013 0 0 0 4
Tháng Tám 2013 0 0 0 4
Tháng Bảy 2013 0 0 0 3
Tháng Sáu 2013 0 0 0 3
Tháng Năm 2013 0 0 0 3
Tháng Tư 2013 0 0 0 4
Tháng Ba 2013 0 0 0 4
Tháng Hai 2013 0 0 0 4
Tháng Một 2013 7 16 0 5
* 2012 59 117 22 7
Tháng Hai 2012 4 9 0 3
Tháng Mười Một 2012 1 1 0 1
Tháng Mười 2012 1 2 0 2
Tháng Chín 2012 5 8 2 6
Tháng Tám 2012 11 21 2 7
Tháng Bảy 2012 4 10 2 4
Tháng Sáu 2012 20 51 8 5
Tháng Năm 2012 13 15 8 4