Dien Dan - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
4.543
Tổng số bài viết đã đóng góp:
400.632
Tổng số chủ đề đã được tạo:
369.961
Tổng số các khu vực lớn:
3
Số thành viên đang trực tuyến:
77
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
189 - Hôm nay lúc 00:40:18
Tổng đăng nhập trong ngày:
189
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
3,94
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
182,53
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
168,55
Tổng số các nhóm diễn đàn:
15
Thành viên mới nhất:
AtfgkAnoky
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
5,89
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1:0

10 thành viên tích cực nhất

WaltexxrLiz
78.972
AcSMalvdzxc
31.751
!!!Azamant
29.383
AcSMalvxd
28.613
Rogerwap
26.149
AccSMalvx
23.108
Glennnom
19.834
AmAnsnxnz
16.216
WilliamSnody
8.895
Soyperly
7.923

Thành viên khai phá chủ đề

WaltexxrLiz
72.160
AcSMalvdzxc
31.472
!!!Azamant
29.371
AcSMalvxd
28.576
Rogerwap
26.135
AccSMalvx
22.950
Glennnom
19.831
AmAnsnxnz
15.899
WilliamSnody
8.869
Soyperly
7.442

Trực tuyến nhiều nhất

zipipojeka
41 ngày 23 giờ 21 phút
WaltexxrLiz
23 ngày 6 giờ 7 phút
AcSMalvdzxc
9 ngày 14 giờ 36 phút
AccSMalvx
8 ngày 22 giờ 34 phút
AcSMalvxd
7 ngày 16 giờ 22 phút
AmAnsnxnz
5 ngày 3 giờ 2 phút
!!!Azamant
3 ngày 23 giờ 47 phút
Soyperly
2 ngày 15 giờ 21 phút
Uo9errycip
2 ngày 10 giờ 22 phút
Mazdaxvoyxas
1 ngày 16 giờ 33 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều
* 2018 369.907 400.512 8.370 189
Tháng Năm 2018 132.923 141.278 4.526 189
Tháng Tư 2018 93.278 104.119 2.595 155
Tháng Ba 2018 130.309 141.574 911 126
2018-03-01 2.561 2.605 24 67
2018-03-02 3.057 3.077 64 66
2018-03-03 2.835 2.838 18 36
2018-03-04 3.135 3.144 19 32
2018-03-05 3.233 3.244 16 35
2018-03-06 959 964 25 28
2018-03-07 7.394 7.416 23 43
2018-03-08 6.465 6.473 16 55
2018-03-09 7.250 7.261 25 44
2018-03-10 5.739 5.745 22 38
2018-03-11 6.726 7.033 24 64
2018-03-12 8.067 9.149 19 63
2018-03-13 7.166 7.495 25 62
2018-03-14 3.609 4.664 19 64
2018-03-15 4.881 5.093 17 58
2018-03-16 4.023 4.628 18 45
2018-03-17 5.270 6.753 46 66
2018-03-18 5.182 6.664 38 126
2018-03-19 5.381 6.208 43 73
2018-03-20 4.046 4.093 55 97
2018-03-21 4.686 4.969 37 55
2018-03-22 2.582 2.682 43 79
2018-03-23 3.669 3.694 53 73
2018-03-24 6.483 7.017 25 66
2018-03-25 3.089 3.534 47 95
2018-03-26 1.031 1.222 23 110
2018-03-27 1.640 1.820 10 80
2018-03-28 1.148 1.379 7 108
2018-03-29 2.968 3.555 34 91
2018-03-30 2.113 2.677 37 67
2018-03-31 3.921 4.478 39 54
Tháng Hai 2018 13.397 13.541 284 116
Tháng Một 2018 0 0 54 18
* 2017 5 9 255 21
Tháng Hai 2017 0 0 50 19
Tháng Mười Một 2017 0 0 26 20
Tháng Mười 2017 0 0 34 21
Tháng Chín 2017 0 0 82 14
Tháng Tám 2017 5 9 62 9
Tháng Bảy 2017 0 0 0 10
Tháng Sáu 2017 0 0 0 4
Tháng Năm 2017 0 0 0 4
Tháng Tư 2017 0 0 0 8
Tháng Ba 2017 0 0 0 3
Tháng Hai 2017 0 0 1 7
Tháng Một 2017 0 0 0 8
* 2016 0 0 0 12
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Mười Một 2016 0 0 0 2
Tháng Mười 2016 0 0 0 4
Tháng Chín 2016 0 0 0 5
Tháng Tám 2016 0 0 0 12
Tháng Bảy 2016 0 0 0 6
Tháng Sáu 2016 0 0 0 5
Tháng Năm 2016 0 0 0 4
Tháng Tư 2016 0 0 0 4
Tháng Ba 2016 0 0 0 3
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Một 2016 0 0 0 4
* 2015 0 0 0 14
Tháng Hai 2015 0 0 0 6
Tháng Mười Một 2015 0 0 0 4
Tháng Mười 2015 0 0 0 5
Tháng Chín 2015 0 0 0 11
Tháng Tám 2015 0 0 0 14
Tháng Bảy 2015 0 0 0 8
Tháng Sáu 2015 0 0 0 7
Tháng Năm 2015 0 0 0 8
Tháng Tư 2015 0 0 0 7
Tháng Ba 2015 0 0 0 10
Tháng Hai 2015 0 0 0 8
Tháng Một 2015 0 0 0 8
* 2014 0 0 0 11
Tháng Hai 2014 0 0 0 11
Tháng Mười Một 2014 0 0 0 10
Tháng Mười 2014 0 0 0 3
Tháng Chín 2014 0 0 0 4
Tháng Tám 2014 0 0 0 2
Tháng Bảy 2014 0 0 0 3
Tháng Sáu 2014 0 0 0 4
Tháng Năm 2014 0 0 0 5
Tháng Tư 2014 0 0 0 4
Tháng Ba 2014 0 0 0 5
Tháng Hai 2014 0 0 0 5
Tháng Một 2014 0 0 0 6
* 2013 7 16 0 6
Tháng Hai 2013 0 0 0 5
Tháng Mười Một 2013 0 0 0 5
Tháng Mười 2013 0 0 0 6
Tháng Chín 2013 0 0 0 4
Tháng Tám 2013 0 0 0 4
Tháng Bảy 2013 0 0 0 3
Tháng Sáu 2013 0 0 0 3
Tháng Năm 2013 0 0 0 3
Tháng Tư 2013 0 0 0 4
Tháng Ba 2013 0 0 0 4
Tháng Hai 2013 0 0 0 4
Tháng Một 2013 7 16 0 5
* 2012 59 117 22 7
Tháng Hai 2012 4 9 0 3
Tháng Mười Một 2012 1 1 0 1
Tháng Mười 2012 1 2 0 2
Tháng Chín 2012 5 8 2 6
Tháng Tám 2012 11 21 2 7
Tháng Bảy 2012 4 10 2 4
Tháng Sáu 2012 20 51 8 5
Tháng Năm 2012 13 15 8 4