Dien Dan - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
14.501
Tổng số bài viết đã đóng góp:
908.665
Tổng số chủ đề đã được tạo:
800.533
Tổng số các khu vực lớn:
3
Số thành viên đang trực tuyến:
119
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
289 - 23. Tháng Sáu 2018, 17:22:54
Tổng đăng nhập trong ngày:
197
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
14,98
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
403,86
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
355,80
Tổng số các nhóm diễn đàn:
15
Thành viên mới nhất:
JuanitaCut
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
10,09
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1:0

10 thành viên tích cực nhất

WaltexxrLiz
126.812
!!!Azamant
70.039
Aazxzzxandp
50.299
Rogerwap
41.696
AcSMalvdzxc
37.202
Glennnom
35.329
!!!!Ajkpozssz
34.493
AcSMalvxd
32.117
AAaxzxzxddaz
31.089
AAaxzxzdda
30.236

Thành viên khai phá chủ đề

WaltexxrLiz
80.613
!!!Azamant
70.038
Aazxzzxandp
50.298
Rogerwap
41.676
AcSMalvdzxc
36.923
Glennnom
35.322
!!!!Ajkpozssz
34.491
AcSMalvxd
32.080
AAaxzxzxddaz
31.088
AAaxzxzdda
30.234

Trực tuyến nhiều nhất

zipipojeka
47 ngày 13 giờ 24 phút
WaltexxrLiz
38 ngày 9 giờ 25 phút
AcSMalvdzxc
9 ngày 16 giờ 37 phút
AccSMalvx
9 ngày 1 giờ 36 phút
AcSMalvxd
7 ngày 16 giờ 43 phút
Aazxzzxandp
7 ngày 13 giờ 19 phút
AAaxzxzxddaz
5 ngày 13 giờ 16 phút
!!!Azamant
5 ngày 4 giờ 35 phút
!!!!Ajkpozssz
5 ngày 4 giờ 28 phút
AmAnsnxnz
5 ngày 3 giờ 2 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều
* 2018 800.479 908.546 33.438 289
Tháng Bảy 2018 205.944 226.631 7.469 268
Tháng Sáu 2018 176.371 225.877 14.640 289
Tháng Năm 2018 181.180 196.804 7.485 189
Tháng Tư 2018 93.278 104.119 2.595 155
2018-04-01 4.382 4.975 27 62
2018-04-02 3.895 4.482 40 103
2018-04-03 3.666 4.275 49 113
2018-04-04 3.851 6.390 79 110
2018-04-05 2.190 4.806 41 66
2018-04-06 2.228 3.520 52 65
2018-04-07 2.480 3.101 30 55
2018-04-08 2.690 3.310 37 52
2018-04-09 2.089 2.693 34 130
2018-04-10 2.954 3.407 66 125
2018-04-11 3.078 3.104 45 155
2018-04-12 2.431 2.438 82 81
2018-04-13 3.406 3.410 80 78
2018-04-14 3.120 3.128 62 112
2018-04-15 4.161 4.201 48 58
2018-04-16 2.461 2.512 122 122
2018-04-17 2.383 2.387 76 83
2018-04-18 2.163 2.163 58 58
2018-04-19 3.087 3.087 123 109
2018-04-20 3.924 3.924 144 77
2018-04-21 2.317 2.319 93 73
2018-04-22 2.031 2.038 84 64
2018-04-23 3.316 3.322 107 70
2018-04-24 3.402 3.409 97 79
2018-04-25 2.419 2.436 89 67
2018-04-26 3.893 3.923 140 99
2018-04-27 3.229 3.259 242 125
2018-04-28 4.424 4.483 172 80
2018-04-29 3.068 3.071 122 116
2018-04-30 4.540 4.546 154 82
Tháng Ba 2018 130.309 141.574 911 126
Tháng Hai 2018 13.397 13.541 284 116
Tháng Một 2018 0 0 54 18
* 2017 5 9 255 21
Tháng Hai 2017 0 0 50 19
Tháng Mười Một 2017 0 0 26 20
Tháng Mười 2017 0 0 34 21
Tháng Chín 2017 0 0 82 14
Tháng Tám 2017 5 9 62 9
Tháng Bảy 2017 0 0 0 10
Tháng Sáu 2017 0 0 0 4
Tháng Năm 2017 0 0 0 4
Tháng Tư 2017 0 0 0 8
Tháng Ba 2017 0 0 0 3
Tháng Hai 2017 0 0 1 7
Tháng Một 2017 0 0 0 8
* 2016 0 0 0 12
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Mười Một 2016 0 0 0 2
Tháng Mười 2016 0 0 0 4
Tháng Chín 2016 0 0 0 5
Tháng Tám 2016 0 0 0 12
Tháng Bảy 2016 0 0 0 6
Tháng Sáu 2016 0 0 0 5
Tháng Năm 2016 0 0 0 4
Tháng Tư 2016 0 0 0 4
Tháng Ba 2016 0 0 0 3
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Một 2016 0 0 0 4
* 2015 0 0 0 14
Tháng Hai 2015 0 0 0 6
Tháng Mười Một 2015 0 0 0 4
Tháng Mười 2015 0 0 0 5
Tháng Chín 2015 0 0 0 11
Tháng Tám 2015 0 0 0 14
Tháng Bảy 2015 0 0 0 8
Tháng Sáu 2015 0 0 0 7
Tháng Năm 2015 0 0 0 8
Tháng Tư 2015 0 0 0 7
Tháng Ba 2015 0 0 0 10
Tháng Hai 2015 0 0 0 8
Tháng Một 2015 0 0 0 8
* 2014 0 0 0 11
Tháng Hai 2014 0 0 0 11
Tháng Mười Một 2014 0 0 0 10
Tháng Mười 2014 0 0 0 3
Tháng Chín 2014 0 0 0 4
Tháng Tám 2014 0 0 0 2
Tháng Bảy 2014 0 0 0 3
Tháng Sáu 2014 0 0 0 4
Tháng Năm 2014 0 0 0 5
Tháng Tư 2014 0 0 0 4
Tháng Ba 2014 0 0 0 5
Tháng Hai 2014 0 0 0 5
Tháng Một 2014 0 0 0 6
* 2013 7 16 0 6
Tháng Hai 2013 0 0 0 5
Tháng Mười Một 2013 0 0 0 5
Tháng Mười 2013 0 0 0 6
Tháng Chín 2013 0 0 0 4
Tháng Tám 2013 0 0 0 4
Tháng Bảy 2013 0 0 0 3
Tháng Sáu 2013 0 0 0 3
Tháng Năm 2013 0 0 0 3
Tháng Tư 2013 0 0 0 4
Tháng Ba 2013 0 0 0 4
Tháng Hai 2013 0 0 0 4
Tháng Một 2013 7 16 0 5
* 2012 59 117 22 7
Tháng Hai 2012 4 9 0 3
Tháng Mười Một 2012 1 1 0 1
Tháng Mười 2012 1 2 0 2
Tháng Chín 2012 5 8 2 6
Tháng Tám 2012 11 21 2 7
Tháng Bảy 2012 4 10 2 4
Tháng Sáu 2012 20 51 8 5
Tháng Năm 2012 13 15 8 4