Dien Dan - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
4.182
Tổng số bài viết đã đóng góp:
376.836
Tổng số chủ đề đã được tạo:
347.978
Tổng số các khu vực lớn:
3
Số thành viên đang trực tuyến:
87
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
186 - 15. Tháng Năm 2018, 11:12:29
Tổng đăng nhập trong ngày:
105
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
3,42
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
171,85
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
158,68
Tổng số các nhóm diễn đàn:
15
Thành viên mới nhất:
AaewdAnoky
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
5,73
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1:0

10 thành viên tích cực nhất

WaltexxrLiz
77.168
AcSMalvdzxc
31.709
AcSMalvxd
28.611
Rogerwap
25.410
AccSMalvx
23.071
Glennnom
19.096
AmAnsnxnz
16.216
!!!Azamant
12.109
WilliamSnody
8.497
Soyperly
7.792

Thành viên khai phá chủ đề

WaltexxrLiz
72.037
AcSMalvdzxc
31.430
AcSMalvxd
28.574
Rogerwap
25.396
AccSMalvx
22.913
Glennnom
19.094
AmAnsnxnz
15.899
!!!Azamant
12.102
WilliamSnody
8.470
Soyperly
7.319

Trực tuyến nhiều nhất

zipipojeka
40 ngày 14 giờ 22 phút
WaltexxrLiz
22 ngày 17 giờ 4 phút
AcSMalvdzxc
9 ngày 14 giờ 36 phút
AccSMalvx
8 ngày 22 giờ 34 phút
AcSMalvxd
7 ngày 16 giờ 22 phút
AmAnsnxnz
5 ngày 3 giờ 2 phút
Soyperly
2 ngày 14 giờ 19 phút
Uo9errycip
2 ngày 10 giờ 22 phút
Mazdaxvoyxas
1 ngày 16 giờ 33 phút
Vladimmirez
1 ngày 3 giờ 28 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều
* 2018 347.924 376.716 7.221 186
Tháng Năm 2018 110.940 117.482 3.377 186
Tháng Tư 2018 93.278 104.119 2.595 155
2018-04-01 4.382 4.975 27 62
2018-04-02 3.895 4.482 40 103
2018-04-03 3.666 4.275 49 113
2018-04-04 3.851 6.390 79 110
2018-04-05 2.190 4.806 41 66
2018-04-06 2.228 3.520 52 65
2018-04-07 2.480 3.101 30 55
2018-04-08 2.690 3.310 37 52
2018-04-09 2.089 2.693 34 130
2018-04-10 2.954 3.407 66 125
2018-04-11 3.078 3.104 45 155
2018-04-12 2.431 2.438 82 81
2018-04-13 3.406 3.410 80 78
2018-04-14 3.120 3.128 62 112
2018-04-15 4.161 4.201 48 58
2018-04-16 2.461 2.512 122 122
2018-04-17 2.383 2.387 76 83
2018-04-18 2.163 2.163 58 58
2018-04-19 3.087 3.087 123 109
2018-04-20 3.924 3.924 144 77
2018-04-21 2.317 2.319 93 73
2018-04-22 2.031 2.038 84 64
2018-04-23 3.316 3.322 107 70
2018-04-24 3.402 3.409 97 79
2018-04-25 2.419 2.436 89 67
2018-04-26 3.893 3.923 140 99
2018-04-27 3.229 3.259 242 125
2018-04-28 4.424 4.483 172 80
2018-04-29 3.068 3.071 122 116
2018-04-30 4.540 4.546 154 82
Tháng Ba 2018 130.309 141.574 911 126
Tháng Hai 2018 13.397 13.541 284 116
Tháng Một 2018 0 0 54 18
* 2017 5 9 255 21
Tháng Hai 2017 0 0 50 19
Tháng Mười Một 2017 0 0 26 20
Tháng Mười 2017 0 0 34 21
Tháng Chín 2017 0 0 82 14
Tháng Tám 2017 5 9 62 9
Tháng Bảy 2017 0 0 0 10
Tháng Sáu 2017 0 0 0 4
Tháng Năm 2017 0 0 0 4
Tháng Tư 2017 0 0 0 8
Tháng Ba 2017 0 0 0 3
Tháng Hai 2017 0 0 1 7
Tháng Một 2017 0 0 0 8
* 2016 0 0 0 12
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Mười Một 2016 0 0 0 2
Tháng Mười 2016 0 0 0 4
Tháng Chín 2016 0 0 0 5
Tháng Tám 2016 0 0 0 12
Tháng Bảy 2016 0 0 0 6
Tháng Sáu 2016 0 0 0 5
Tháng Năm 2016 0 0 0 4
Tháng Tư 2016 0 0 0 4
Tháng Ba 2016 0 0 0 3
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Một 2016 0 0 0 4
* 2015 0 0 0 14
Tháng Hai 2015 0 0 0 6
Tháng Mười Một 2015 0 0 0 4
Tháng Mười 2015 0 0 0 5
Tháng Chín 2015 0 0 0 11
Tháng Tám 2015 0 0 0 14
Tháng Bảy 2015 0 0 0 8
Tháng Sáu 2015 0 0 0 7
Tháng Năm 2015 0 0 0 8
Tháng Tư 2015 0 0 0 7
Tháng Ba 2015 0 0 0 10
Tháng Hai 2015 0 0 0 8
Tháng Một 2015 0 0 0 8
* 2014 0 0 0 11
Tháng Hai 2014 0 0 0 11
Tháng Mười Một 2014 0 0 0 10
Tháng Mười 2014 0 0 0 3
Tháng Chín 2014 0 0 0 4
Tháng Tám 2014 0 0 0 2
Tháng Bảy 2014 0 0 0 3
Tháng Sáu 2014 0 0 0 4
Tháng Năm 2014 0 0 0 5
Tháng Tư 2014 0 0 0 4
Tháng Ba 2014 0 0 0 5
Tháng Hai 2014 0 0 0 5
Tháng Một 2014 0 0 0 6
* 2013 7 16 0 6
Tháng Hai 2013 0 0 0 5
Tháng Mười Một 2013 0 0 0 5
Tháng Mười 2013 0 0 0 6
Tháng Chín 2013 0 0 0 4
Tháng Tám 2013 0 0 0 4
Tháng Bảy 2013 0 0 0 3
Tháng Sáu 2013 0 0 0 3
Tháng Năm 2013 0 0 0 3
Tháng Tư 2013 0 0 0 4
Tháng Ba 2013 0 0 0 4
Tháng Hai 2013 0 0 0 4
Tháng Một 2013 7 16 0 5
* 2012 59 117 22 7
Tháng Hai 2012 4 9 0 3
Tháng Mười Một 2012 1 1 0 1
Tháng Mười 2012 1 2 0 2
Tháng Chín 2012 5 8 2 6
Tháng Tám 2012 11 21 2 7
Tháng Bảy 2012 4 10 2 4
Tháng Sáu 2012 20 51 8 5
Tháng Năm 2012 13 15 8 4