Dien Dan - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
47.423
Tổng số bài viết đã đóng góp:
1.866.604
Tổng số chủ đề đã được tạo:
1.593.140
Tổng số các khu vực lớn:
3
Số thành viên đang trực tuyến:
186
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
458 - 26. Tháng Chín 2018, 09:30:38
Tổng đăng nhập trong ngày:
211
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
41,38
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
785,95
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
670,80
Tổng số các nhóm diễn đàn:
15
Thành viên mới nhất:
MischkeRZk
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
23,06
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1:0

10 thành viên tích cực nhất

WaltexxrLiz
126.812
!!!!Ajkpozssz
88.653
Lestxfq14cerUnmag
84.439
!!!Azamant
72.325
Aazxzzxandp
68.226
Rogerwap
63.074
AAaxzxzxddaz
56.759
Glennnom
56.255
AAaxzxzdda
56.085
varent
55.073

Thành viên khai phá chủ đề

!!!!Ajkpozssz
86.536
WaltexxrLiz
80.613
Lestxfq14cerUnmag
78.694
!!!Azamant
72.316
Aazxzzxandp
68.224
Rogerwap
63.054
AAaxzxzxddaz
56.758
Glennnom
56.246
AAaxzxzdda
56.070
Aazxzzxand
44.758

Trực tuyến nhiều nhất

zipipojeka
53 ngày 4 giờ 10 phút
varent
52 ngày 19 giờ 36 phút
Lestxfq14cerUnmag
39 ngày 16 giờ 12 phút
WaltexxrLiz
38 ngày 9 giờ 25 phút
Aazxzzxandp
15 ngày 14 giờ 20 phút
!!!!Ajkpozssz
14 ngày 7 giờ 0 phút
AAaxzxzdda
12 ngày 3 giờ 42 phút
Aazxzzxand
10 ngày 13 giờ 33 phút
AAaxzxzxddaz
10 ngày 5 giờ 4 phút
agelmnyd
10 ngày 3 giờ 10 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều
* 2018 1.593.086 1.866.484 98.000 458
Tháng Mười Một 2018 42.327 78.148 10.788 398
Tháng Mười 2018 100.905 172.125 17.006 432
Tháng Chín 2018 200.339 219.574 14.435 458
Tháng Tám 2018 279.072 305.473 18.259 269
Tháng Bảy 2018 375.908 409.249 11.543 268
Tháng Sáu 2018 176.371 225.877 14.640 289
Tháng Năm 2018 181.180 196.804 7.485 189
2018-05-01 5.628 5.631 105 68
2018-05-02 3.669 3.749 67 70
2018-05-03 2.827 2.904 107 76
2018-05-04 5.100 5.155 55 121
2018-05-05 6.051 6.073 79 113
2018-05-06 4.978 5.030 74 81
2018-05-07 5.219 5.254 96 93
2018-05-08 4.863 4.876 93 93
2018-05-09 2.973 3.069 72 82
2018-05-10 4.633 5.411 137 89
2018-05-11 9.130 9.143 160 115
2018-05-12 7.564 7.572 149 112
2018-05-13 6.156 6.256 181 100
2018-05-14 5.236 7.835 265 172
2018-05-15 7.443 8.464 361 186
2018-05-16 3.692 3.717 253 139
2018-05-17 3.925 5.294 320 154
2018-05-18 2.634 2.649 220 96
2018-05-19 1.372 1.373 119 143
2018-05-20 5.687 5.698 147 81
2018-05-21 10.736 10.740 285 89
2018-05-22 9.471 10.131 295 160
2018-05-23 8.711 10.022 610 118
2018-05-24 8.172 8.181 390 189
2018-05-25 10.212 11.448 338 122
2018-05-26 6.059 7.739 600 162
2018-05-27 6.093 6.154 497 129
2018-05-28 5.327 6.822 369 136
2018-05-29 7.536 9.003 364 166
2018-05-30 5.380 5.542 296 128
2018-05-31 4.703 5.869 381 93
Tháng Tư 2018 93.278 104.119 2.595 155
Tháng Ba 2018 130.309 141.574 911 126
Tháng Hai 2018 13.397 13.541 284 116
Tháng Một 2018 0 0 54 18
* 2017 5 9 255 21
Tháng Hai 2017 0 0 50 19
Tháng Mười Một 2017 0 0 26 20
Tháng Mười 2017 0 0 34 21
Tháng Chín 2017 0 0 82 14
Tháng Tám 2017 5 9 62 9
Tháng Bảy 2017 0 0 0 10
Tháng Sáu 2017 0 0 0 4
Tháng Năm 2017 0 0 0 4
Tháng Tư 2017 0 0 0 8
Tháng Ba 2017 0 0 0 3
Tháng Hai 2017 0 0 1 7
Tháng Một 2017 0 0 0 8
* 2016 0 0 0 12
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Mười Một 2016 0 0 0 2
Tháng Mười 2016 0 0 0 4
Tháng Chín 2016 0 0 0 5
Tháng Tám 2016 0 0 0 12
Tháng Bảy 2016 0 0 0 6
Tháng Sáu 2016 0 0 0 5
Tháng Năm 2016 0 0 0 4
Tháng Tư 2016 0 0 0 4
Tháng Ba 2016 0 0 0 3
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Một 2016 0 0 0 4
* 2015 0 0 0 14
Tháng Hai 2015 0 0 0 6
Tháng Mười Một 2015 0 0 0 4
Tháng Mười 2015 0 0 0 5
Tháng Chín 2015 0 0 0 11
Tháng Tám 2015 0 0 0 14
Tháng Bảy 2015 0 0 0 8
Tháng Sáu 2015 0 0 0 7
Tháng Năm 2015 0 0 0 8
Tháng Tư 2015 0 0 0 7
Tháng Ba 2015 0 0 0 10
Tháng Hai 2015 0 0 0 8
Tháng Một 2015 0 0 0 8
* 2014 0 0 0 11
Tháng Hai 2014 0 0 0 11
Tháng Mười Một 2014 0 0 0 10
Tháng Mười 2014 0 0 0 3
Tháng Chín 2014 0 0 0 4
Tháng Tám 2014 0 0 0 2
Tháng Bảy 2014 0 0 0 3
Tháng Sáu 2014 0 0 0 4
Tháng Năm 2014 0 0 0 5
Tháng Tư 2014 0 0 0 4
Tháng Ba 2014 0 0 0 5
Tháng Hai 2014 0 0 0 5
Tháng Một 2014 0 0 0 6
* 2013 7 16 0 6
Tháng Hai 2013 0 0 0 5
Tháng Mười Một 2013 0 0 0 5
Tháng Mười 2013 0 0 0 6
Tháng Chín 2013 0 0 0 4
Tháng Tám 2013 0 0 0 4
Tháng Bảy 2013 0 0 0 3
Tháng Sáu 2013 0 0 0 3
Tháng Năm 2013 0 0 0 3
Tháng Tư 2013 0 0 0 4
Tháng Ba 2013 0 0 0 4
Tháng Hai 2013 0 0 0 4
Tháng Một 2013 7 16 0 5
* 2012 59 117 22 7
Tháng Hai 2012 4 9 0 3
Tháng Mười Một 2012 1 1 0 1
Tháng Mười 2012 1 2 0 2
Tháng Chín 2012 5 8 2 6
Tháng Tám 2012 11 21 2 7
Tháng Bảy 2012 4 10 2 4
Tháng Sáu 2012 20 51 8 5
Tháng Năm 2012 13 15 8 4