Dien Dan - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
4.543
Tổng số bài viết đã đóng góp:
400.636
Tổng số chủ đề đã được tạo:
369.965
Tổng số các khu vực lớn:
3
Số thành viên đang trực tuyến:
81
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
189 - Hôm nay lúc 00:40:18
Tổng đăng nhập trong ngày:
189
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
3,94
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
182,53
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
168,56
Tổng số các nhóm diễn đàn:
15
Thành viên mới nhất:
AtfgkAnoky
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
5,89
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1:0

10 thành viên tích cực nhất

WaltexxrLiz
78.972
AcSMalvdzxc
31.751
!!!Azamant
29.386
AcSMalvxd
28.613
Rogerwap
26.150
AccSMalvx
23.108
Glennnom
19.834
AmAnsnxnz
16.216
WilliamSnody
8.895
Soyperly
7.923

Thành viên khai phá chủ đề

WaltexxrLiz
72.160
AcSMalvdzxc
31.472
!!!Azamant
29.371
AcSMalvxd
28.576
Rogerwap
26.135
AccSMalvx
22.950
Glennnom
19.831
AmAnsnxnz
15.899
WilliamSnody
8.869
Soyperly
7.442

Trực tuyến nhiều nhất

zipipojeka
41 ngày 23 giờ 21 phút
WaltexxrLiz
23 ngày 6 giờ 7 phút
AcSMalvdzxc
9 ngày 14 giờ 36 phút
AccSMalvx
8 ngày 22 giờ 34 phút
AcSMalvxd
7 ngày 16 giờ 22 phút
AmAnsnxnz
5 ngày 3 giờ 2 phút
!!!Azamant
3 ngày 23 giờ 47 phút
Soyperly
2 ngày 15 giờ 21 phút
Uo9errycip
2 ngày 10 giờ 22 phút
Mazdaxvoyxas
1 ngày 16 giờ 33 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều
* 2018 369.911 400.516 8.370 189
Tháng Năm 2018 132.927 141.282 4.526 189
2018-05-01 5.628 5.631 105 68
2018-05-02 3.669 3.749 67 70
2018-05-03 2.827 2.904 107 76
2018-05-04 5.100 5.155 55 121
2018-05-05 6.051 6.073 79 113
2018-05-06 4.978 5.030 74 81
2018-05-07 5.219 5.254 96 93
2018-05-08 4.863 4.876 93 93
2018-05-09 2.973 3.069 72 82
2018-05-10 4.633 5.411 137 89
2018-05-11 9.130 9.143 160 115
2018-05-12 7.564 7.572 149 112
2018-05-13 6.156 6.256 181 100
2018-05-14 5.236 7.835 265 172
2018-05-15 7.443 8.464 361 186
2018-05-16 3.692 3.717 253 139
2018-05-17 3.925 5.294 320 154
2018-05-18 2.634 2.649 220 96
2018-05-19 1.372 1.373 119 143
2018-05-20 5.687 5.698 147 81
2018-05-21 10.736 10.740 285 89
2018-05-22 9.471 10.131 295 160
2018-05-23 8.711 10.022 610 118
2018-05-24 5.229 5.236 276 189
Tháng Tư 2018 93.278 104.119 2.595 155
Tháng Ba 2018 130.309 141.574 911 126
Tháng Hai 2018 13.397 13.541 284 116
Tháng Một 2018 0 0 54 18
* 2017 5 9 255 21
Tháng Hai 2017 0 0 50 19
Tháng Mười Một 2017 0 0 26 20
Tháng Mười 2017 0 0 34 21
Tháng Chín 2017 0 0 82 14
Tháng Tám 2017 5 9 62 9
Tháng Bảy 2017 0 0 0 10
Tháng Sáu 2017 0 0 0 4
Tháng Năm 2017 0 0 0 4
Tháng Tư 2017 0 0 0 8
Tháng Ba 2017 0 0 0 3
Tháng Hai 2017 0 0 1 7
Tháng Một 2017 0 0 0 8
* 2016 0 0 0 12
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Mười Một 2016 0 0 0 2
Tháng Mười 2016 0 0 0 4
Tháng Chín 2016 0 0 0 5
Tháng Tám 2016 0 0 0 12
Tháng Bảy 2016 0 0 0 6
Tháng Sáu 2016 0 0 0 5
Tháng Năm 2016 0 0 0 4
Tháng Tư 2016 0 0 0 4
Tháng Ba 2016 0 0 0 3
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Một 2016 0 0 0 4
* 2015 0 0 0 14
Tháng Hai 2015 0 0 0 6
Tháng Mười Một 2015 0 0 0 4
Tháng Mười 2015 0 0 0 5
Tháng Chín 2015 0 0 0 11
Tháng Tám 2015 0 0 0 14
Tháng Bảy 2015 0 0 0 8
Tháng Sáu 2015 0 0 0 7
Tháng Năm 2015 0 0 0 8
Tháng Tư 2015 0 0 0 7
Tháng Ba 2015 0 0 0 10
Tháng Hai 2015 0 0 0 8
Tháng Một 2015 0 0 0 8
* 2014 0 0 0 11
Tháng Hai 2014 0 0 0 11
Tháng Mười Một 2014 0 0 0 10
Tháng Mười 2014 0 0 0 3
Tháng Chín 2014 0 0 0 4
Tháng Tám 2014 0 0 0 2
Tháng Bảy 2014 0 0 0 3
Tháng Sáu 2014 0 0 0 4
Tháng Năm 2014 0 0 0 5
Tháng Tư 2014 0 0 0 4
Tháng Ba 2014 0 0 0 5
Tháng Hai 2014 0 0 0 5
Tháng Một 2014 0 0 0 6
* 2013 7 16 0 6
Tháng Hai 2013 0 0 0 5
Tháng Mười Một 2013 0 0 0 5
Tháng Mười 2013 0 0 0 6
Tháng Chín 2013 0 0 0 4
Tháng Tám 2013 0 0 0 4
Tháng Bảy 2013 0 0 0 3
Tháng Sáu 2013 0 0 0 3
Tháng Năm 2013 0 0 0 3
Tháng Tư 2013 0 0 0 4
Tháng Ba 2013 0 0 0 4
Tháng Hai 2013 0 0 0 4
Tháng Một 2013 7 16 0 5
* 2012 59 117 22 7
Tháng Hai 2012 4 9 0 3
Tháng Mười Một 2012 1 1 0 1
Tháng Mười 2012 1 2 0 2
Tháng Chín 2012 5 8 2 6
Tháng Tám 2012 11 21 2 7
Tháng Bảy 2012 4 10 2 4
Tháng Sáu 2012 20 51 8 5
Tháng Năm 2012 13 15 8 4