Dien Dan - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
14.502
Tổng số bài viết đã đóng góp:
908.774
Tổng số chủ đề đã được tạo:
800.630
Tổng số các khu vực lớn:
3
Số thành viên đang trực tuyến:
126
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
289 - 23. Tháng Sáu 2018, 17:22:54
Tổng đăng nhập trong ngày:
197
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
14,99
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
403,91
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
355,84
Tổng số các nhóm diễn đàn:
15
Thành viên mới nhất:
Isabelle88
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
10,09
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1:0

10 thành viên tích cực nhất

WaltexxrLiz
126.812
!!!Azamant
70.039
Aazxzzxandp
50.305
Rogerwap
41.699
AcSMalvdzxc
37.202
Glennnom
35.331
!!!!Ajkpozssz
34.508
AcSMalvxd
32.117
AAaxzxzxddaz
31.099
AAaxzxzdda
30.247

Thành viên khai phá chủ đề

WaltexxrLiz
80.613
!!!Azamant
70.038
Aazxzzxandp
50.303
Rogerwap
41.679
AcSMalvdzxc
36.923
Glennnom
35.324
!!!!Ajkpozssz
34.500
AcSMalvxd
32.080
AAaxzxzxddaz
31.094
AAaxzxzdda
30.241

Trực tuyến nhiều nhất

zipipojeka
47 ngày 13 giờ 24 phút
WaltexxrLiz
38 ngày 9 giờ 25 phút
AcSMalvdzxc
9 ngày 16 giờ 37 phút
AccSMalvx
9 ngày 1 giờ 36 phút
AcSMalvxd
7 ngày 16 giờ 43 phút
Aazxzzxandp
7 ngày 13 giờ 21 phút
AAaxzxzxddaz
5 ngày 13 giờ 18 phút
!!!Azamant
5 ngày 4 giờ 35 phút
!!!!Ajkpozssz
5 ngày 4 giờ 29 phút
AmAnsnxnz
5 ngày 3 giờ 2 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều
* 2018 800.576 908.655 33.441 289
Tháng Bảy 2018 206.041 226.740 7.472 268
Tháng Sáu 2018 176.371 225.877 14.640 289
Tháng Năm 2018 181.180 196.804 7.485 189
2018-05-01 5.628 5.631 105 68
2018-05-02 3.669 3.749 67 70
2018-05-03 2.827 2.904 107 76
2018-05-04 5.100 5.155 55 121
2018-05-05 6.051 6.073 79 113
2018-05-06 4.978 5.030 74 81
2018-05-07 5.219 5.254 96 93
2018-05-08 4.863 4.876 93 93
2018-05-09 2.973 3.069 72 82
2018-05-10 4.633 5.411 137 89
2018-05-11 9.130 9.143 160 115
2018-05-12 7.564 7.572 149 112
2018-05-13 6.156 6.256 181 100
2018-05-14 5.236 7.835 265 172
2018-05-15 7.443 8.464 361 186
2018-05-16 3.692 3.717 253 139
2018-05-17 3.925 5.294 320 154
2018-05-18 2.634 2.649 220 96
2018-05-19 1.372 1.373 119 143
2018-05-20 5.687 5.698 147 81
2018-05-21 10.736 10.740 285 89
2018-05-22 9.471 10.131 295 160
2018-05-23 8.711 10.022 610 118
2018-05-24 8.172 8.181 390 189
2018-05-25 10.212 11.448 338 122
2018-05-26 6.059 7.739 600 162
2018-05-27 6.093 6.154 497 129
2018-05-28 5.327 6.822 369 136
2018-05-29 7.536 9.003 364 166
2018-05-30 5.380 5.542 296 128
2018-05-31 4.703 5.869 381 93
Tháng Tư 2018 93.278 104.119 2.595 155
Tháng Ba 2018 130.309 141.574 911 126
Tháng Hai 2018 13.397 13.541 284 116
Tháng Một 2018 0 0 54 18
* 2017 5 9 255 21
Tháng Hai 2017 0 0 50 19
Tháng Mười Một 2017 0 0 26 20
Tháng Mười 2017 0 0 34 21
Tháng Chín 2017 0 0 82 14
Tháng Tám 2017 5 9 62 9
Tháng Bảy 2017 0 0 0 10
Tháng Sáu 2017 0 0 0 4
Tháng Năm 2017 0 0 0 4
Tháng Tư 2017 0 0 0 8
Tháng Ba 2017 0 0 0 3
Tháng Hai 2017 0 0 1 7
Tháng Một 2017 0 0 0 8
* 2016 0 0 0 12
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Mười Một 2016 0 0 0 2
Tháng Mười 2016 0 0 0 4
Tháng Chín 2016 0 0 0 5
Tháng Tám 2016 0 0 0 12
Tháng Bảy 2016 0 0 0 6
Tháng Sáu 2016 0 0 0 5
Tháng Năm 2016 0 0 0 4
Tháng Tư 2016 0 0 0 4
Tháng Ba 2016 0 0 0 3
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Một 2016 0 0 0 4
* 2015 0 0 0 14
Tháng Hai 2015 0 0 0 6
Tháng Mười Một 2015 0 0 0 4
Tháng Mười 2015 0 0 0 5
Tháng Chín 2015 0 0 0 11
Tháng Tám 2015 0 0 0 14
Tháng Bảy 2015 0 0 0 8
Tháng Sáu 2015 0 0 0 7
Tháng Năm 2015 0 0 0 8
Tháng Tư 2015 0 0 0 7
Tháng Ba 2015 0 0 0 10
Tháng Hai 2015 0 0 0 8
Tháng Một 2015 0 0 0 8
* 2014 0 0 0 11
Tháng Hai 2014 0 0 0 11
Tháng Mười Một 2014 0 0 0 10
Tháng Mười 2014 0 0 0 3
Tháng Chín 2014 0 0 0 4
Tháng Tám 2014 0 0 0 2
Tháng Bảy 2014 0 0 0 3
Tháng Sáu 2014 0 0 0 4
Tháng Năm 2014 0 0 0 5
Tháng Tư 2014 0 0 0 4
Tháng Ba 2014 0 0 0 5
Tháng Hai 2014 0 0 0 5
Tháng Một 2014 0 0 0 6
* 2013 7 16 0 6
Tháng Hai 2013 0 0 0 5
Tháng Mười Một 2013 0 0 0 5
Tháng Mười 2013 0 0 0 6
Tháng Chín 2013 0 0 0 4
Tháng Tám 2013 0 0 0 4
Tháng Bảy 2013 0 0 0 3
Tháng Sáu 2013 0 0 0 3
Tháng Năm 2013 0 0 0 3
Tháng Tư 2013 0 0 0 4
Tháng Ba 2013 0 0 0 4
Tháng Hai 2013 0 0 0 4
Tháng Một 2013 7 16 0 5
* 2012 59 117 22 7
Tháng Hai 2012 4 9 0 3
Tháng Mười Một 2012 1 1 0 1
Tháng Mười 2012 1 2 0 2
Tháng Chín 2012 5 8 2 6
Tháng Tám 2012 11 21 2 7
Tháng Bảy 2012 4 10 2 4
Tháng Sáu 2012 20 51 8 5
Tháng Năm 2012 13 15 8 4