Dien Dan - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
9.368
Tổng số bài viết đã đóng góp:
552.145
Tổng số chủ đề đã được tạo:
501.262
Tổng số các khu vực lớn:
3
Số thành viên đang trực tuyến:
97
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
229 - 02. Tháng Sáu 2018, 20:15:29
Tổng đăng nhập trong ngày:
118
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
8,54
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
248,61
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
225,70
Tổng số các nhóm diễn đàn:
15
Thành viên mới nhất:
CathleenWa
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
7,56
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1:0

10 thành viên tích cực nhất

WaltexxrLiz
98.983
!!!Azamant
68.699
AcSMalvdzxc
36.601
Rogerwap
33.776
AcSMalvxd
31.798
AccSMalvx
28.529
Glennnom
27.463
AmAnsnxnz
16.310
WilliamSnody
13.473
TomasSiz
11.554

Thành viên khai phá chủ đề

WaltexxrLiz
73.555
!!!Azamant
68.698
AcSMalvdzxc
36.322
Rogerwap
33.762
AcSMalvxd
31.761
AccSMalvx
28.371
Glennnom
27.461
AmAnsnxnz
15.993
WilliamSnody
13.447
Aazxzzxand
11.520

Trực tuyến nhiều nhất

zipipojeka
47 ngày 11 giờ 44 phút
WaltexxrLiz
29 ngày 11 giờ 37 phút
AcSMalvdzxc
9 ngày 16 giờ 15 phút
AccSMalvx
8 ngày 23 giờ 34 phút
AcSMalvxd
7 ngày 16 giờ 33 phút
!!!Azamant
5 ngày 4 giờ 28 phút
AmAnsnxnz
5 ngày 3 giờ 2 phút
Soyperly
2 ngày 17 giờ 32 phút
Uo9errycip
2 ngày 10 giờ 22 phút
Mazdaxvoyxas
1 ngày 16 giờ 38 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều
* 2018 501.208 552.025 18.685 229
Tháng Sáu 2018 83.044 95.987 7.356 229
2018-06-01 5.000 5.453 409 105
2018-06-02 4.996 6.297 516 229
2018-06-03 4.949 6.708 363 178
2018-06-04 3.814 3.815 309 176
2018-06-05 3.043 4.126 134 134
2018-06-06 3.803 4.344 397 119
2018-06-07 4.081 5.779 413 122
2018-06-08 3.716 4.796 532 180
2018-06-09 5.164 5.202 527 207
2018-06-10 4.349 4.362 599 142
2018-06-11 5.122 5.245 496 155
2018-06-12 4.997 6.663 249 129
2018-06-13 5.159 5.182 495 134
2018-06-14 4.817 4.823 465 183
2018-06-15 4.273 5.742 540 187
2018-06-16 5.326 5.357 280 121
2018-06-17 3.875 4.875 293 186
2018-06-18 5.010 5.026 291 135
2018-06-19 1.550 2.192 48 118
Tháng Năm 2018 181.180 196.804 7.485 189
Tháng Tư 2018 93.278 104.119 2.595 155
Tháng Ba 2018 130.309 141.574 911 126
Tháng Hai 2018 13.397 13.541 284 116
Tháng Một 2018 0 0 54 18
* 2017 5 9 255 21
Tháng Hai 2017 0 0 50 19
Tháng Mười Một 2017 0 0 26 20
Tháng Mười 2017 0 0 34 21
Tháng Chín 2017 0 0 82 14
Tháng Tám 2017 5 9 62 9
Tháng Bảy 2017 0 0 0 10
Tháng Sáu 2017 0 0 0 4
Tháng Năm 2017 0 0 0 4
Tháng Tư 2017 0 0 0 8
Tháng Ba 2017 0 0 0 3
Tháng Hai 2017 0 0 1 7
Tháng Một 2017 0 0 0 8
* 2016 0 0 0 12
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Mười Một 2016 0 0 0 2
Tháng Mười 2016 0 0 0 4
Tháng Chín 2016 0 0 0 5
Tháng Tám 2016 0 0 0 12
Tháng Bảy 2016 0 0 0 6
Tháng Sáu 2016 0 0 0 5
Tháng Năm 2016 0 0 0 4
Tháng Tư 2016 0 0 0 4
Tháng Ba 2016 0 0 0 3
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Một 2016 0 0 0 4
* 2015 0 0 0 14
Tháng Hai 2015 0 0 0 6
Tháng Mười Một 2015 0 0 0 4
Tháng Mười 2015 0 0 0 5
Tháng Chín 2015 0 0 0 11
Tháng Tám 2015 0 0 0 14
Tháng Bảy 2015 0 0 0 8
Tháng Sáu 2015 0 0 0 7
Tháng Năm 2015 0 0 0 8
Tháng Tư 2015 0 0 0 7
Tháng Ba 2015 0 0 0 10
Tháng Hai 2015 0 0 0 8
Tháng Một 2015 0 0 0 8
* 2014 0 0 0 11
Tháng Hai 2014 0 0 0 11
Tháng Mười Một 2014 0 0 0 10
Tháng Mười 2014 0 0 0 3
Tháng Chín 2014 0 0 0 4
Tháng Tám 2014 0 0 0 2
Tháng Bảy 2014 0 0 0 3
Tháng Sáu 2014 0 0 0 4
Tháng Năm 2014 0 0 0 5
Tháng Tư 2014 0 0 0 4
Tháng Ba 2014 0 0 0 5
Tháng Hai 2014 0 0 0 5
Tháng Một 2014 0 0 0 6
* 2013 7 16 0 6
Tháng Hai 2013 0 0 0 5
Tháng Mười Một 2013 0 0 0 5
Tháng Mười 2013 0 0 0 6
Tháng Chín 2013 0 0 0 4
Tháng Tám 2013 0 0 0 4
Tháng Bảy 2013 0 0 0 3
Tháng Sáu 2013 0 0 0 3
Tháng Năm 2013 0 0 0 3
Tháng Tư 2013 0 0 0 4
Tháng Ba 2013 0 0 0 4
Tháng Hai 2013 0 0 0 4
Tháng Một 2013 7 16 0 5
* 2012 59 117 22 7
Tháng Hai 2012 4 9 0 3
Tháng Mười Một 2012 1 1 0 1
Tháng Mười 2012 1 2 0 2
Tháng Chín 2012 5 8 2 6
Tháng Tám 2012 11 21 2 7
Tháng Bảy 2012 4 10 2 4
Tháng Sáu 2012 20 51 8 5
Tháng Năm 2012 13 15 8 4