Dien Dan - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
45.450
Tổng số bài viết đã đóng góp:
1.838.352
Tổng số chủ đề đã được tạo:
1.578.859
Tổng số các khu vực lớn:
3
Số thành viên đang trực tuyến:
154
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
458 - 26. Tháng Chín 2018, 09:30:38
Tổng đăng nhập trong ngày:
185
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
40,03
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
776,01
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
666,47
Tổng số các nhóm diễn đàn:
15
Thành viên mới nhất:
LupoQjg
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
22,49
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1:0

10 thành viên tích cực nhất

WaltexxrLiz
126.812
!!!!Ajkpozssz
88.650
Lestxfq14cerUnmag
78.799
!!!Azamant
72.325
Aazxzzxandp
68.224
Rogerwap
63.074
AAaxzxzxddaz
56.757
Glennnom
56.255
AAaxzxzdda
56.082
varent
50.548

Thành viên khai phá chủ đề

!!!!Ajkpozssz
86.533
WaltexxrLiz
80.613
Lestxfq14cerUnmag
77.969
!!!Azamant
72.316
Aazxzzxandp
68.222
Rogerwap
63.054
AAaxzxzxddaz
56.756
Glennnom
56.246
AAaxzxzdda
56.067
Aazxzzxand
44.757

Trực tuyến nhiều nhất

zipipojeka
53 ngày 3 giờ 20 phút
varent
47 ngày 9 giờ 26 phút
WaltexxrLiz
38 ngày 9 giờ 25 phút
Lestxfq14cerUnmag
37 ngày 16 giờ 42 phút
Aazxzzxandp
15 ngày 14 giờ 15 phút
!!!!Ajkpozssz
14 ngày 6 giờ 55 phút
AAaxzxzdda
12 ngày 3 giờ 42 phút
Aazxzzxand
10 ngày 13 giờ 33 phút
AAaxzxzxddaz
10 ngày 5 giờ 4 phút
agelmnyd
10 ngày 3 giờ 10 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều
* 2018 1.578.805 1.838.232 94.559 458
Tháng Mười Một 2018 28.046 49.896 7.347 398
Tháng Mười 2018 100.905 172.125 17.006 432
Tháng Chín 2018 200.339 219.574 14.435 458
Tháng Tám 2018 279.072 305.473 18.259 269
Tháng Bảy 2018 375.908 409.249 11.543 268
Tháng Sáu 2018 176.371 225.877 14.640 289
2018-06-01 5.000 5.453 409 105
2018-06-02 4.996 6.297 516 229
2018-06-03 4.949 6.708 363 178
2018-06-04 3.814 3.815 309 176
2018-06-05 3.043 4.126 134 134
2018-06-06 3.803 4.344 397 119
2018-06-07 4.081 5.779 413 122
2018-06-08 3.716 4.796 532 180
2018-06-09 5.164 5.202 527 207
2018-06-10 4.349 4.362 599 142
2018-06-11 5.122 5.245 496 155
2018-06-12 4.997 6.663 249 129
2018-06-13 5.159 5.182 495 134
2018-06-14 4.817 4.823 465 183
2018-06-15 4.273 5.742 540 187
2018-06-16 5.326 5.357 280 121
2018-06-17 3.875 4.875 293 186
2018-06-18 5.010 5.026 291 135
2018-06-19 5.736 6.785 180 199
2018-06-20 5.054 8.063 446 137
2018-06-21 4.355 6.604 575 204
2018-06-22 8.539 13.143 514 184
2018-06-23 9.610 14.479 846 289
2018-06-24 7.445 11.775 670 243
2018-06-25 9.305 13.916 411 205
2018-06-26 9.438 11.436 503 190
2018-06-27 12.547 17.344 544 196
2018-06-28 10.153 11.766 1.001 191
2018-06-29 5.806 7.178 859 205
2018-06-30 6.889 9.593 783 169
Tháng Năm 2018 181.180 196.804 7.485 189
Tháng Tư 2018 93.278 104.119 2.595 155
Tháng Ba 2018 130.309 141.574 911 126
Tháng Hai 2018 13.397 13.541 284 116
Tháng Một 2018 0 0 54 18
* 2017 5 9 255 21
Tháng Hai 2017 0 0 50 19
Tháng Mười Một 2017 0 0 26 20
Tháng Mười 2017 0 0 34 21
Tháng Chín 2017 0 0 82 14
Tháng Tám 2017 5 9 62 9
Tháng Bảy 2017 0 0 0 10
Tháng Sáu 2017 0 0 0 4
Tháng Năm 2017 0 0 0 4
Tháng Tư 2017 0 0 0 8
Tháng Ba 2017 0 0 0 3
Tháng Hai 2017 0 0 1 7
Tháng Một 2017 0 0 0 8
* 2016 0 0 0 12
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Mười Một 2016 0 0 0 2
Tháng Mười 2016 0 0 0 4
Tháng Chín 2016 0 0 0 5
Tháng Tám 2016 0 0 0 12
Tháng Bảy 2016 0 0 0 6
Tháng Sáu 2016 0 0 0 5
Tháng Năm 2016 0 0 0 4
Tháng Tư 2016 0 0 0 4
Tháng Ba 2016 0 0 0 3
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Một 2016 0 0 0 4
* 2015 0 0 0 14
Tháng Hai 2015 0 0 0 6
Tháng Mười Một 2015 0 0 0 4
Tháng Mười 2015 0 0 0 5
Tháng Chín 2015 0 0 0 11
Tháng Tám 2015 0 0 0 14
Tháng Bảy 2015 0 0 0 8
Tháng Sáu 2015 0 0 0 7
Tháng Năm 2015 0 0 0 8
Tháng Tư 2015 0 0 0 7
Tháng Ba 2015 0 0 0 10
Tháng Hai 2015 0 0 0 8
Tháng Một 2015 0 0 0 8
* 2014 0 0 0 11
Tháng Hai 2014 0 0 0 11
Tháng Mười Một 2014 0 0 0 10
Tháng Mười 2014 0 0 0 3
Tháng Chín 2014 0 0 0 4
Tháng Tám 2014 0 0 0 2
Tháng Bảy 2014 0 0 0 3
Tháng Sáu 2014 0 0 0 4
Tháng Năm 2014 0 0 0 5
Tháng Tư 2014 0 0 0 4
Tháng Ba 2014 0 0 0 5
Tháng Hai 2014 0 0 0 5
Tháng Một 2014 0 0 0 6
* 2013 7 16 0 6
Tháng Hai 2013 0 0 0 5
Tháng Mười Một 2013 0 0 0 5
Tháng Mười 2013 0 0 0 6
Tháng Chín 2013 0 0 0 4
Tháng Tám 2013 0 0 0 4
Tháng Bảy 2013 0 0 0 3
Tháng Sáu 2013 0 0 0 3
Tháng Năm 2013 0 0 0 3
Tháng Tư 2013 0 0 0 4
Tháng Ba 2013 0 0 0 4
Tháng Hai 2013 0 0 0 4
Tháng Một 2013 7 16 0 5
* 2012 59 117 22 7
Tháng Hai 2012 4 9 0 3
Tháng Mười Một 2012 1 1 0 1
Tháng Mười 2012 1 2 0 2
Tháng Chín 2012 5 8 2 6
Tháng Tám 2012 11 21 2 7
Tháng Bảy 2012 4 10 2 4
Tháng Sáu 2012 20 51 8 5
Tháng Năm 2012 13 15 8 4