Dien Dan - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
14.486
Tổng số bài viết đã đóng góp:
906.206
Tổng số chủ đề đã được tạo:
798.300
Tổng số các khu vực lớn:
3
Số thành viên đang trực tuyến:
137
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
289 - 23. Tháng Sáu 2018, 17:22:54
Tổng đăng nhập trong ngày:
185
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
14,97
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
402,77
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
354,81
Tổng số các nhóm diễn đàn:
15
Thành viên mới nhất:
PamYamamot
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
10,08
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1:0

10 thành viên tích cực nhất

WaltexxrLiz
126.812
!!!Azamant
70.039
Aazxzzxandp
50.223
Rogerwap
41.616
AcSMalvdzxc
37.202
Glennnom
35.248
!!!!Ajkpozssz
34.268
AcSMalvxd
32.117
AAaxzxzxddaz
30.899
AAaxzxzdda
30.067

Thành viên khai phá chủ đề

WaltexxrLiz
80.613
!!!Azamant
70.038
Aazxzzxandp
50.222
Rogerwap
41.596
AcSMalvdzxc
36.923
Glennnom
35.241
!!!!Ajkpozssz
34.266
AcSMalvxd
32.080
AAaxzxzxddaz
30.898
AAaxzxzdda
30.065

Trực tuyến nhiều nhất

zipipojeka
47 ngày 13 giờ 24 phút
WaltexxrLiz
38 ngày 9 giờ 25 phút
AcSMalvdzxc
9 ngày 16 giờ 37 phút
AccSMalvx
9 ngày 1 giờ 36 phút
AcSMalvxd
7 ngày 16 giờ 43 phút
Aazxzzxandp
7 ngày 13 giờ 15 phút
AAaxzxzxddaz
5 ngày 13 giờ 4 phút
!!!Azamant
5 ngày 4 giờ 35 phút
!!!!Ajkpozssz
5 ngày 4 giờ 23 phút
AmAnsnxnz
5 ngày 3 giờ 2 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều
* 2018 798.246 906.086 33.408 289
Tháng Bảy 2018 203.711 224.171 7.439 268
2018-07-01 10.048 12.296 673 206
2018-07-02 13.152 14.689 609 140
2018-07-03 15.397 17.072 581 158
2018-07-04 10.664 12.377 572 193
2018-07-05 12.777 14.184 624 178
2018-07-06 13.355 14.527 611 216
2018-07-07 10.965 11.778 530 212
2018-07-08 10.609 11.091 433 186
2018-07-09 11.302 11.867 472 268
2018-07-10 13.993 15.013 379 210
2018-07-11 13.433 14.397 487 190
2018-07-12 12.318 13.036 288 241
2018-07-13 12.295 13.011 398 182
2018-07-14 12.345 13.403 186 188
2018-07-15 10.493 11.902 186 207
2018-07-16 9.674 11.144 184 201
2018-07-17 9.156 10.538 199 226
2018-07-18 1.735 1.846 27 185
Tháng Sáu 2018 176.371 225.877 14.640 289
Tháng Năm 2018 181.180 196.804 7.485 189
Tháng Tư 2018 93.278 104.119 2.595 155
Tháng Ba 2018 130.309 141.574 911 126
Tháng Hai 2018 13.397 13.541 284 116
Tháng Một 2018 0 0 54 18
* 2017 5 9 255 21
Tháng Hai 2017 0 0 50 19
Tháng Mười Một 2017 0 0 26 20
Tháng Mười 2017 0 0 34 21
Tháng Chín 2017 0 0 82 14
Tháng Tám 2017 5 9 62 9
Tháng Bảy 2017 0 0 0 10
Tháng Sáu 2017 0 0 0 4
Tháng Năm 2017 0 0 0 4
Tháng Tư 2017 0 0 0 8
Tháng Ba 2017 0 0 0 3
Tháng Hai 2017 0 0 1 7
Tháng Một 2017 0 0 0 8
* 2016 0 0 0 12
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Mười Một 2016 0 0 0 2
Tháng Mười 2016 0 0 0 4
Tháng Chín 2016 0 0 0 5
Tháng Tám 2016 0 0 0 12
Tháng Bảy 2016 0 0 0 6
Tháng Sáu 2016 0 0 0 5
Tháng Năm 2016 0 0 0 4
Tháng Tư 2016 0 0 0 4
Tháng Ba 2016 0 0 0 3
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Một 2016 0 0 0 4
* 2015 0 0 0 14
Tháng Hai 2015 0 0 0 6
Tháng Mười Một 2015 0 0 0 4
Tháng Mười 2015 0 0 0 5
Tháng Chín 2015 0 0 0 11
Tháng Tám 2015 0 0 0 14
Tháng Bảy 2015 0 0 0 8
Tháng Sáu 2015 0 0 0 7
Tháng Năm 2015 0 0 0 8
Tháng Tư 2015 0 0 0 7
Tháng Ba 2015 0 0 0 10
Tháng Hai 2015 0 0 0 8
Tháng Một 2015 0 0 0 8
* 2014 0 0 0 11
Tháng Hai 2014 0 0 0 11
Tháng Mười Một 2014 0 0 0 10
Tháng Mười 2014 0 0 0 3
Tháng Chín 2014 0 0 0 4
Tháng Tám 2014 0 0 0 2
Tháng Bảy 2014 0 0 0 3
Tháng Sáu 2014 0 0 0 4
Tháng Năm 2014 0 0 0 5
Tháng Tư 2014 0 0 0 4
Tháng Ba 2014 0 0 0 5
Tháng Hai 2014 0 0 0 5
Tháng Một 2014 0 0 0 6
* 2013 7 16 0 6
Tháng Hai 2013 0 0 0 5
Tháng Mười Một 2013 0 0 0 5
Tháng Mười 2013 0 0 0 6
Tháng Chín 2013 0 0 0 4
Tháng Tám 2013 0 0 0 4
Tháng Bảy 2013 0 0 0 3
Tháng Sáu 2013 0 0 0 3
Tháng Năm 2013 0 0 0 3
Tháng Tư 2013 0 0 0 4
Tháng Ba 2013 0 0 0 4
Tháng Hai 2013 0 0 0 4
Tháng Một 2013 7 16 0 5
* 2012 59 117 22 7
Tháng Hai 2012 4 9 0 3
Tháng Mười Một 2012 1 1 0 1
Tháng Mười 2012 1 2 0 2
Tháng Chín 2012 5 8 2 6
Tháng Tám 2012 11 21 2 7
Tháng Bảy 2012 4 10 2 4
Tháng Sáu 2012 20 51 8 5
Tháng Năm 2012 13 15 8 4