Dien Dan - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
28.119
Tổng số bài viết đã đóng góp:
1.577.185
Tổng số chủ đề đã được tạo:
1.417.612
Tổng số các khu vực lớn:
3
Số thành viên đang trực tuyến:
141
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
329 - 07. Tháng Chín 2018, 17:42:15
Tổng đăng nhập trong ngày:
211
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
28,48
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
680,71
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
611,84
Tổng số các nhóm diễn đàn:
15
Thành viên mới nhất:
DebraUpr63
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
16,68
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1:0

10 thành viên tích cực nhất

WaltexxrLiz
126.812
!!!!Ajkpozssz
88.156
Lestxfq14cerUnmag
74.374
!!!Azamant
72.311
Aazxzzxandp
68.186
AAaxzxzxddaz
56.659
AAaxzxzdda
56.024
Rogerwap
55.952
Glennnom
49.175
Aazxzzxand
44.705

Thành viên khai phá chủ đề

!!!!Ajkpozssz
86.039
WaltexxrLiz
80.613
Lestxfq14cerUnmag
74.369
!!!Azamant
72.302
Aazxzzxandp
68.184
AAaxzxzxddaz
56.658
AAaxzxzdda
56.009
Rogerwap
55.931
Glennnom
49.165
Aazxzzxand
44.704

Trực tuyến nhiều nhất

zipipojeka
53 ngày 1 giờ 25 phút
WaltexxrLiz
38 ngày 9 giờ 25 phút
Lestxfq14cerUnmag
37 ngày 8 giờ 38 phút
Aazxzzxandp
15 ngày 14 giờ 6 phút
!!!!Ajkpozssz
14 ngày 6 giờ 17 phút
AAaxzxzdda
12 ngày 3 giờ 14 phút
Aazxzzxand
10 ngày 13 giờ 27 phút
AAaxzxzxddaz
10 ngày 4 giờ 30 phút
AcSMalvdzxc
9 ngày 20 giờ 9 phút
AccSMalvx
9 ngày 12 giờ 21 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều
* 2018 1.417.558 1.577.065 65.715 329
Tháng Chín 2018 168.043 180.428 9.944 329
Tháng Tám 2018 279.072 305.473 18.259 269
Tháng Bảy 2018 375.908 409.249 11.543 268
2018-07-01 10.048 12.296 673 206
2018-07-02 13.152 14.689 609 140
2018-07-03 15.397 17.072 581 158
2018-07-04 10.664 12.377 572 193
2018-07-05 12.777 14.184 624 178
2018-07-06 13.355 14.527 611 216
2018-07-07 10.965 11.778 530 212
2018-07-08 10.609 11.091 433 186
2018-07-09 11.302 11.867 472 268
2018-07-10 13.993 15.013 379 210
2018-07-11 13.433 14.397 487 190
2018-07-12 12.318 13.036 288 241
2018-07-13 12.295 13.011 398 182
2018-07-14 12.345 13.403 186 188
2018-07-15 10.493 11.902 186 207
2018-07-16 9.674 11.144 184 201
2018-07-17 9.156 10.538 199 226
2018-07-18 9.941 11.008 170 197
2018-07-19 8.356 8.611 199 188
2018-07-20 15.069 16.227 268 181
2018-07-21 13.538 14.346 319 192
2018-07-22 12.993 13.449 370 213
2018-07-23 12.171 12.911 496 261
2018-07-24 13.341 14.938 192 258
2018-07-25 15.013 16.586 180 231
2018-07-26 13.609 14.599 488 223
2018-07-27 16.956 18.508 449 217
2018-07-28 15.601 17.179 229 200
2018-07-29 13.614 14.764 183 187
2018-07-30 7.958 7.998 161 184
2018-07-31 5.772 5.800 427 225
Tháng Sáu 2018 176.371 225.877 14.640 289
Tháng Năm 2018 181.180 196.804 7.485 189
Tháng Tư 2018 93.278 104.119 2.595 155
Tháng Ba 2018 130.309 141.574 911 126
Tháng Hai 2018 13.397 13.541 284 116
Tháng Một 2018 0 0 54 18
* 2017 5 9 255 21
Tháng Hai 2017 0 0 50 19
Tháng Mười Một 2017 0 0 26 20
Tháng Mười 2017 0 0 34 21
Tháng Chín 2017 0 0 82 14
Tháng Tám 2017 5 9 62 9
Tháng Bảy 2017 0 0 0 10
Tháng Sáu 2017 0 0 0 4
Tháng Năm 2017 0 0 0 4
Tháng Tư 2017 0 0 0 8
Tháng Ba 2017 0 0 0 3
Tháng Hai 2017 0 0 1 7
Tháng Một 2017 0 0 0 8
* 2016 0 0 0 12
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Mười Một 2016 0 0 0 2
Tháng Mười 2016 0 0 0 4
Tháng Chín 2016 0 0 0 5
Tháng Tám 2016 0 0 0 12
Tháng Bảy 2016 0 0 0 6
Tháng Sáu 2016 0 0 0 5
Tháng Năm 2016 0 0 0 4
Tháng Tư 2016 0 0 0 4
Tháng Ba 2016 0 0 0 3
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Một 2016 0 0 0 4
* 2015 0 0 0 14
Tháng Hai 2015 0 0 0 6
Tháng Mười Một 2015 0 0 0 4
Tháng Mười 2015 0 0 0 5
Tháng Chín 2015 0 0 0 11
Tháng Tám 2015 0 0 0 14
Tháng Bảy 2015 0 0 0 8
Tháng Sáu 2015 0 0 0 7
Tháng Năm 2015 0 0 0 8
Tháng Tư 2015 0 0 0 7
Tháng Ba 2015 0 0 0 10
Tháng Hai 2015 0 0 0 8
Tháng Một 2015 0 0 0 8
* 2014 0 0 0 11
Tháng Hai 2014 0 0 0 11
Tháng Mười Một 2014 0 0 0 10
Tháng Mười 2014 0 0 0 3
Tháng Chín 2014 0 0 0 4
Tháng Tám 2014 0 0 0 2
Tháng Bảy 2014 0 0 0 3
Tháng Sáu 2014 0 0 0 4
Tháng Năm 2014 0 0 0 5
Tháng Tư 2014 0 0 0 4
Tháng Ba 2014 0 0 0 5
Tháng Hai 2014 0 0 0 5
Tháng Một 2014 0 0 0 6
* 2013 7 16 0 6
Tháng Hai 2013 0 0 0 5
Tháng Mười Một 2013 0 0 0 5
Tháng Mười 2013 0 0 0 6
Tháng Chín 2013 0 0 0 4
Tháng Tám 2013 0 0 0 4
Tháng Bảy 2013 0 0 0 3
Tháng Sáu 2013 0 0 0 3
Tháng Năm 2013 0 0 0 3
Tháng Tư 2013 0 0 0 4
Tháng Ba 2013 0 0 0 4
Tháng Hai 2013 0 0 0 4
Tháng Một 2013 7 16 0 5
* 2012 59 117 22 7
Tháng Hai 2012 4 9 0 3
Tháng Mười Một 2012 1 1 0 1
Tháng Mười 2012 1 2 0 2
Tháng Chín 2012 5 8 2 6
Tháng Tám 2012 11 21 2 7
Tháng Bảy 2012 4 10 2 4
Tháng Sáu 2012 20 51 8 5
Tháng Năm 2012 13 15 8 4