Dien Dan - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
19.720
Tổng số bài viết đã đóng góp:
1.245.411
Tổng số chủ đề đã được tạo:
1.113.791
Tổng số các khu vực lớn:
3
Số thành viên đang trực tuyến:
167
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
289 - 23. Tháng Sáu 2018, 17:22:54
Tổng đăng nhập trong ngày:
200
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
21,57
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
546,00
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
488,30
Tổng số các nhóm diễn đàn:
15
Thành viên mới nhất:
IrvinTru6
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
12,97
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1:0

10 thành viên tích cực nhất

WaltexxrLiz
126.812
!!!Azamant
70.039
!!!!Ajkpozssz
61.360
Aazxzzxandp
59.427
Lestxfq14cerUnmag
53.877
AAaxzxzxddaz
51.547
Rogerwap
49.190
AAaxzxzdda
48.386
Glennnom
42.535
AcSMalvdzxc
37.265

Thành viên khai phá chủ đề

WaltexxrLiz
80.613
!!!Azamant
70.038
!!!!Ajkpozssz
59.687
Aazxzzxandp
59.426
Lestxfq14cerUnmag
53.876
AAaxzxzxddaz
51.546
Rogerwap
49.170
AAaxzxzdda
48.384
Glennnom
42.526
Aazxzzxand
37.216

Trực tuyến nhiều nhất

zipipojeka
50 ngày 16 giờ 49 phút
WaltexxrLiz
38 ngày 9 giờ 25 phút
Lestxfq14cerUnmag
27 ngày 14 giờ 20 phút
AcSMalvdzxc
9 ngày 16 giờ 59 phút
AccSMalvx
9 ngày 4 giờ 4 phút
Aazxzzxandp
8 ngày 15 giờ 8 phút
!!!!Ajkpozssz
7 ngày 23 giờ 48 phút
AcSMalvxd
7 ngày 17 giờ 8 phút
AAaxzxzxddaz
7 ngày 6 giờ 1 phút
AAaxzxzdda
6 ngày 17 giờ 20 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều
* 2018 1.113.737 1.245.291 48.916 289
Tháng Tám 2018 143.294 154.127 11.404 256
2018-08-01 8.436 8.647 673 231
2018-08-02 10.039 10.627 378 235
2018-08-03 11.125 12.029 385 213
2018-08-04 14.634 16.290 473 218
2018-08-05 11.777 13.372 408 190
2018-08-06 11.593 12.974 448 247
2018-08-07 8.609 8.910 768 243
2018-08-08 6.626 6.706 1.106 226
2018-08-09 10.467 10.862 1.190 226
2018-08-10 12.310 13.660 1.519 248
2018-08-11 8.508 9.437 586 227
2018-08-12 6.211 6.668 454 226
2018-08-13 3.900 4.208 477 210
2018-08-14 4.720 5.080 408 256
2018-08-15 6.171 6.433 507 235
2018-08-16 2.774 2.783 663 241
2018-08-17 3.646 3.683 685 250
2018-08-18 1.748 1.758 276 200
Tháng Bảy 2018 375.908 409.249 11.543 268
Tháng Sáu 2018 176.371 225.877 14.640 289
Tháng Năm 2018 181.180 196.804 7.485 189
Tháng Tư 2018 93.278 104.119 2.595 155
Tháng Ba 2018 130.309 141.574 911 126
Tháng Hai 2018 13.397 13.541 284 116
Tháng Một 2018 0 0 54 18
* 2017 5 9 255 21
Tháng Hai 2017 0 0 50 19
Tháng Mười Một 2017 0 0 26 20
Tháng Mười 2017 0 0 34 21
Tháng Chín 2017 0 0 82 14
Tháng Tám 2017 5 9 62 9
Tháng Bảy 2017 0 0 0 10
Tháng Sáu 2017 0 0 0 4
Tháng Năm 2017 0 0 0 4
Tháng Tư 2017 0 0 0 8
Tháng Ba 2017 0 0 0 3
Tháng Hai 2017 0 0 1 7
Tháng Một 2017 0 0 0 8
* 2016 0 0 0 12
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Mười Một 2016 0 0 0 2
Tháng Mười 2016 0 0 0 4
Tháng Chín 2016 0 0 0 5
Tháng Tám 2016 0 0 0 12
Tháng Bảy 2016 0 0 0 6
Tháng Sáu 2016 0 0 0 5
Tháng Năm 2016 0 0 0 4
Tháng Tư 2016 0 0 0 4
Tháng Ba 2016 0 0 0 3
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Một 2016 0 0 0 4
* 2015 0 0 0 14
Tháng Hai 2015 0 0 0 6
Tháng Mười Một 2015 0 0 0 4
Tháng Mười 2015 0 0 0 5
Tháng Chín 2015 0 0 0 11
Tháng Tám 2015 0 0 0 14
Tháng Bảy 2015 0 0 0 8
Tháng Sáu 2015 0 0 0 7
Tháng Năm 2015 0 0 0 8
Tháng Tư 2015 0 0 0 7
Tháng Ba 2015 0 0 0 10
Tháng Hai 2015 0 0 0 8
Tháng Một 2015 0 0 0 8
* 2014 0 0 0 11
Tháng Hai 2014 0 0 0 11
Tháng Mười Một 2014 0 0 0 10
Tháng Mười 2014 0 0 0 3
Tháng Chín 2014 0 0 0 4
Tháng Tám 2014 0 0 0 2
Tháng Bảy 2014 0 0 0 3
Tháng Sáu 2014 0 0 0 4
Tháng Năm 2014 0 0 0 5
Tháng Tư 2014 0 0 0 4
Tháng Ba 2014 0 0 0 5
Tháng Hai 2014 0 0 0 5
Tháng Một 2014 0 0 0 6
* 2013 7 16 0 6
Tháng Hai 2013 0 0 0 5
Tháng Mười Một 2013 0 0 0 5
Tháng Mười 2013 0 0 0 6
Tháng Chín 2013 0 0 0 4
Tháng Tám 2013 0 0 0 4
Tháng Bảy 2013 0 0 0 3
Tháng Sáu 2013 0 0 0 3
Tháng Năm 2013 0 0 0 3
Tháng Tư 2013 0 0 0 4
Tháng Ba 2013 0 0 0 4
Tháng Hai 2013 0 0 0 4
Tháng Một 2013 7 16 0 5
* 2012 59 117 22 7
Tháng Hai 2012 4 9 0 3
Tháng Mười Một 2012 1 1 0 1
Tháng Mười 2012 1 2 0 2
Tháng Chín 2012 5 8 2 6
Tháng Tám 2012 11 21 2 7
Tháng Bảy 2012 4 10 2 4
Tháng Sáu 2012 20 51 8 5
Tháng Năm 2012 13 15 8 4