Dien Dan - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
36.201
Tổng số bài viết đã đóng góp:
1.713.179
Tổng số chủ đề đã được tạo:
1.509.984
Tổng số các khu vực lớn:
3
Số thành viên đang trực tuyến:
151
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
458 - 26. Tháng Chín 2018, 09:30:38
Tổng đăng nhập trong ngày:
225
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
33,55
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
732,14
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
645,30
Tổng số các nhóm diễn đàn:
15
Thành viên mới nhất:
teero
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
19,14
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1:0

10 thành viên tích cực nhất

WaltexxrLiz
126.812
!!!!Ajkpozssz
88.600
Lestxfq14cerUnmag
76.886
!!!Azamant
72.313
Aazxzzxandp
68.200
Rogerwap
62.076
AAaxzxzxddaz
56.716
AAaxzxzdda
56.047
Glennnom
55.257
Aazxzzxand
44.738

Thành viên khai phá chủ đề

!!!!Ajkpozssz
86.483
WaltexxrLiz
80.613
Lestxfq14cerUnmag
76.882
!!!Azamant
72.304
Aazxzzxandp
68.198
Rogerwap
62.056
AAaxzxzxddaz
56.715
AAaxzxzdda
56.032
Glennnom
55.248
Aazxzzxand
44.737

Trực tuyến nhiều nhất

zipipojeka
53 ngày 1 giờ 36 phút
WaltexxrLiz
38 ngày 9 giờ 25 phút
Lestxfq14cerUnmag
37 ngày 13 giờ 36 phút
varent
19 ngày 22 giờ 15 phút
Aazxzzxandp
15 ngày 14 giờ 15 phút
!!!!Ajkpozssz
14 ngày 6 giờ 55 phút
AAaxzxzdda
12 ngày 3 giờ 42 phút
Aazxzzxand
10 ngày 13 giờ 33 phút
AAaxzxzxddaz
10 ngày 5 giờ 3 phút
agelmnyd
10 ngày 3 giờ 8 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều
* 2018 1.509.930 1.713.059 78.227 458
Tháng Mười 2018 60.076 96.848 8.021 354
Tháng Chín 2018 200.339 219.574 14.435 458
Tháng Tám 2018 279.072 305.473 18.259 269
2018-08-01 8.436 8.647 673 231
2018-08-02 10.039 10.627 378 235
2018-08-03 11.125 12.029 385 213
2018-08-04 14.634 16.290 473 218
2018-08-05 11.777 13.372 408 190
2018-08-06 11.593 12.974 448 247
2018-08-07 8.609 8.910 768 243
2018-08-08 6.626 6.706 1.106 226
2018-08-09 10.467 10.862 1.190 226
2018-08-10 12.310 13.660 1.519 248
2018-08-11 8.508 9.437 586 227
2018-08-12 6.211 6.668 454 226
2018-08-13 3.900 4.208 477 210
2018-08-14 4.720 5.080 408 256
2018-08-15 6.171 6.433 507 235
2018-08-16 2.774 2.783 663 241
2018-08-17 3.646 3.683 685 250
2018-08-18 3.101 3.114 490 211
2018-08-19 3.360 3.375 449 221
2018-08-20 4.363 4.383 418 225
2018-08-21 4.514 4.560 431 264
2018-08-22 8.339 9.115 540 269
2018-08-23 13.862 15.658 642 204
2018-08-24 15.078 17.084 705 253
2018-08-25 12.092 13.582 545 244
2018-08-26 15.104 16.865 480 205
2018-08-27 12.955 14.510 459 231
2018-08-28 8.055 8.651 493 262
2018-08-29 12.934 14.813 490 202
2018-08-30 11.402 13.260 455 269
2018-08-31 12.367 14.134 534 247
Tháng Bảy 2018 375.908 409.249 11.543 268
Tháng Sáu 2018 176.371 225.877 14.640 289
Tháng Năm 2018 181.180 196.804 7.485 189
Tháng Tư 2018 93.278 104.119 2.595 155
Tháng Ba 2018 130.309 141.574 911 126
Tháng Hai 2018 13.397 13.541 284 116
Tháng Một 2018 0 0 54 18
* 2017 5 9 255 21
Tháng Hai 2017 0 0 50 19
Tháng Mười Một 2017 0 0 26 20
Tháng Mười 2017 0 0 34 21
Tháng Chín 2017 0 0 82 14
Tháng Tám 2017 5 9 62 9
Tháng Bảy 2017 0 0 0 10
Tháng Sáu 2017 0 0 0 4
Tháng Năm 2017 0 0 0 4
Tháng Tư 2017 0 0 0 8
Tháng Ba 2017 0 0 0 3
Tháng Hai 2017 0 0 1 7
Tháng Một 2017 0 0 0 8
* 2016 0 0 0 12
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Mười Một 2016 0 0 0 2
Tháng Mười 2016 0 0 0 4
Tháng Chín 2016 0 0 0 5
Tháng Tám 2016 0 0 0 12
Tháng Bảy 2016 0 0 0 6
Tháng Sáu 2016 0 0 0 5
Tháng Năm 2016 0 0 0 4
Tháng Tư 2016 0 0 0 4
Tháng Ba 2016 0 0 0 3
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Một 2016 0 0 0 4
* 2015 0 0 0 14
Tháng Hai 2015 0 0 0 6
Tháng Mười Một 2015 0 0 0 4
Tháng Mười 2015 0 0 0 5
Tháng Chín 2015 0 0 0 11
Tháng Tám 2015 0 0 0 14
Tháng Bảy 2015 0 0 0 8
Tháng Sáu 2015 0 0 0 7
Tháng Năm 2015 0 0 0 8
Tháng Tư 2015 0 0 0 7
Tháng Ba 2015 0 0 0 10
Tháng Hai 2015 0 0 0 8
Tháng Một 2015 0 0 0 8
* 2014 0 0 0 11
Tháng Hai 2014 0 0 0 11
Tháng Mười Một 2014 0 0 0 10
Tháng Mười 2014 0 0 0 3
Tháng Chín 2014 0 0 0 4
Tháng Tám 2014 0 0 0 2
Tháng Bảy 2014 0 0 0 3
Tháng Sáu 2014 0 0 0 4
Tháng Năm 2014 0 0 0 5
Tháng Tư 2014 0 0 0 4
Tháng Ba 2014 0 0 0 5
Tháng Hai 2014 0 0 0 5
Tháng Một 2014 0 0 0 6
* 2013 7 16 0 6
Tháng Hai 2013 0 0 0 5
Tháng Mười Một 2013 0 0 0 5
Tháng Mười 2013 0 0 0 6
Tháng Chín 2013 0 0 0 4
Tháng Tám 2013 0 0 0 4
Tháng Bảy 2013 0 0 0 3
Tháng Sáu 2013 0 0 0 3
Tháng Năm 2013 0 0 0 3
Tháng Tư 2013 0 0 0 4
Tháng Ba 2013 0 0 0 4
Tháng Hai 2013 0 0 0 4
Tháng Một 2013 7 16 0 5
* 2012 59 117 22 7
Tháng Hai 2012 4 9 0 3
Tháng Mười Một 2012 1 1 0 1
Tháng Mười 2012 1 2 0 2
Tháng Chín 2012 5 8 2 6
Tháng Tám 2012 11 21 2 7
Tháng Bảy 2012 4 10 2 4
Tháng Sáu 2012 20 51 8 5
Tháng Năm 2012 13 15 8 4