Dien Dan - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
36.329
Tổng số bài viết đã đóng góp:
1.717.067
Tổng số chủ đề đã được tạo:
1.512.190
Tổng số các khu vực lớn:
3
Số thành viên đang trực tuyến:
157
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
458 - 26. Tháng Chín 2018, 09:30:38
Tổng đăng nhập trong ngày:
181
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
33,64
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
733,49
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
645,97
Tổng số các nhóm diễn đàn:
15
Thành viên mới nhất:
hood25cormier
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
19,21
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1:0

10 thành viên tích cực nhất

WaltexxrLiz
126.812
!!!!Ajkpozssz
88.600
Lestxfq14cerUnmag
77.021
!!!Azamant
72.313
Aazxzzxandp
68.200
Rogerwap
62.076
AAaxzxzxddaz
56.716
AAaxzxzdda
56.047
Glennnom
55.257
Aazxzzxand
44.738

Thành viên khai phá chủ đề

!!!!Ajkpozssz
86.483
WaltexxrLiz
80.613
Lestxfq14cerUnmag
77.017
!!!Azamant
72.304
Aazxzzxandp
68.198
Rogerwap
62.056
AAaxzxzxddaz
56.715
AAaxzxzdda
56.032
Glennnom
55.248
Aazxzzxand
44.737

Trực tuyến nhiều nhất

zipipojeka
53 ngày 1 giờ 36 phút
WaltexxrLiz
38 ngày 9 giờ 25 phút
Lestxfq14cerUnmag
37 ngày 13 giờ 36 phút
varent
20 ngày 12 giờ 53 phút
Aazxzzxandp
15 ngày 14 giờ 15 phút
!!!!Ajkpozssz
14 ngày 6 giờ 55 phút
AAaxzxzdda
12 ngày 3 giờ 42 phút
Aazxzzxand
10 ngày 13 giờ 33 phút
AAaxzxzxddaz
10 ngày 5 giờ 3 phút
agelmnyd
10 ngày 3 giờ 8 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều
* 2018 1.512.136 1.716.947 78.473 458
Tháng Mười 2018 62.282 100.736 8.267 354
Tháng Chín 2018 200.339 219.574 14.435 458
2018-09-01 9.680 11.374 503 190
2018-09-02 11.903 13.499 411 193
2018-09-03 10.737 12.296 519 231
2018-09-04 11.303 12.239 454 251
2018-09-05 5.272 5.338 423 302
2018-09-06 2.965 2.977 386 289
2018-09-07 2.447 2.511 358 329
2018-09-08 3.804 3.907 343 268
2018-09-09 8.634 9.229 336 230
2018-09-10 8.031 8.611 461 299
2018-09-11 7.954 8.208 513 246
2018-09-12 7.395 7.559 383 279
2018-09-13 9.703 10.364 428 259
2018-09-14 6.968 7.323 452 290
2018-09-15 7.505 7.798 460 252
2018-09-16 6.637 6.798 358 243
2018-09-17 7.700 8.171 375 229
2018-09-18 4.247 4.850 428 285
2018-09-19 4.659 4.835 487 298
2018-09-20 8.700 9.316 550 226
2018-09-21 10.838 11.427 514 277
2018-09-22 10.321 11.063 725 287
2018-09-23 4.960 5.636 498 211
2018-09-24 3.075 3.445 555 251
2018-09-25 3.081 3.200 426 230
2018-09-26 2.658 3.767 540 458
2018-09-27 3.886 5.073 663 209
2018-09-28 6.434 7.635 596 330
2018-09-29 6.864 8.026 531 191
2018-09-30 1.978 3.099 759 256
Tháng Tám 2018 279.072 305.473 18.259 269
Tháng Bảy 2018 375.908 409.249 11.543 268
Tháng Sáu 2018 176.371 225.877 14.640 289
Tháng Năm 2018 181.180 196.804 7.485 189
Tháng Tư 2018 93.278 104.119 2.595 155
Tháng Ba 2018 130.309 141.574 911 126
Tháng Hai 2018 13.397 13.541 284 116
Tháng Một 2018 0 0 54 18
* 2017 5 9 255 21
Tháng Hai 2017 0 0 50 19
Tháng Mười Một 2017 0 0 26 20
Tháng Mười 2017 0 0 34 21
Tháng Chín 2017 0 0 82 14
Tháng Tám 2017 5 9 62 9
Tháng Bảy 2017 0 0 0 10
Tháng Sáu 2017 0 0 0 4
Tháng Năm 2017 0 0 0 4
Tháng Tư 2017 0 0 0 8
Tháng Ba 2017 0 0 0 3
Tháng Hai 2017 0 0 1 7
Tháng Một 2017 0 0 0 8
* 2016 0 0 0 12
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Mười Một 2016 0 0 0 2
Tháng Mười 2016 0 0 0 4
Tháng Chín 2016 0 0 0 5
Tháng Tám 2016 0 0 0 12
Tháng Bảy 2016 0 0 0 6
Tháng Sáu 2016 0 0 0 5
Tháng Năm 2016 0 0 0 4
Tháng Tư 2016 0 0 0 4
Tháng Ba 2016 0 0 0 3
Tháng Hai 2016 0 0 0 4
Tháng Một 2016 0 0 0 4
* 2015 0 0 0 14
Tháng Hai 2015 0 0 0 6
Tháng Mười Một 2015 0 0 0 4
Tháng Mười 2015 0 0 0 5
Tháng Chín 2015 0 0 0 11
Tháng Tám 2015 0 0 0 14
Tháng Bảy 2015 0 0 0 8
Tháng Sáu 2015 0 0 0 7
Tháng Năm 2015 0 0 0 8
Tháng Tư 2015 0 0 0 7
Tháng Ba 2015 0 0 0 10
Tháng Hai 2015 0 0 0 8
Tháng Một 2015 0 0 0 8
* 2014 0 0 0 11
Tháng Hai 2014 0 0 0 11
Tháng Mười Một 2014 0 0 0 10
Tháng Mười 2014 0 0 0 3
Tháng Chín 2014 0 0 0 4
Tháng Tám 2014 0 0 0 2
Tháng Bảy 2014 0 0 0 3
Tháng Sáu 2014 0 0 0 4
Tháng Năm 2014 0 0 0 5
Tháng Tư 2014 0 0 0 4
Tháng Ba 2014 0 0 0 5
Tháng Hai 2014 0 0 0 5
Tháng Một 2014 0 0 0 6
* 2013 7 16 0 6
Tháng Hai 2013 0 0 0 5
Tháng Mười Một 2013 0 0 0 5
Tháng Mười 2013 0 0 0 6
Tháng Chín 2013 0 0 0 4
Tháng Tám 2013 0 0 0 4
Tháng Bảy 2013 0 0 0 3
Tháng Sáu 2013 0 0 0 3
Tháng Năm 2013 0 0 0 3
Tháng Tư 2013 0 0 0 4
Tháng Ba 2013 0 0 0 4
Tháng Hai 2013 0 0 0 4
Tháng Một 2013 7 16 0 5
* 2012 59 117 22 7
Tháng Hai 2012 4 9 0 3
Tháng Mười Một 2012 1 1 0 1
Tháng Mười 2012 1 2 0 2
Tháng Chín 2012 5 8 2 6
Tháng Tám 2012 11 21 2 7
Tháng Bảy 2012 4 10 2 4
Tháng Sáu 2012 20 51 8 5
Tháng Năm 2012 13 15 8 4