Tác giả Chủ đề: Hai Mươi Điều Khó Làm Trong Cuộc Sống  (Đã xem 767 lần)

Rose_Cat Linh

  • Neuling
  • *
  • Bài viết: 26
    • Xem hồ sơ cá nhân
Hai Mươi Điều Khó Làm Trong Cuộc Sống
« vào: 29. Tháng Năm 2012, 19:46:54 »
Phật dạy làm người có 20 điều khó:

01. Nghèo nàn bố thí là khó.

02. Giàu sang học đạo là khó.

03. Bỏ thân mạng quyết chết là khó.

04. Thấy được kinh Phật là khó.

05. Sanh vào thời có Phật là khó.

06. Nhẫn sắc, nhẫn dục là khó.

07. Thấy tốt không cầu là khó.

08. Bị nhục không tức là khó.

09. Có thế lực không dựa là khó

10. Gặp việc vô tâm là khó.

11. Học rộng nghiên cứu sâu là khó.

12. Diệt trừ ngã mạn là khó.

13. Không khinh người chưa học là khó.

14. Thực hành tâm bình đẳng là khó.

15. Không nói chuyện phải trái là khó.

16. Gặp được thiện tri thức là khó.

17. Thấy tánh học đạo là khó.

18. Tùy duyên hoá độ người là khó.

19. Thấy cảnh tâm bất động là khó.

20. Khéo biết phương tiện là khó.